Naturliv med barn

För att ansökan ska vara komplett måste du fylla i både ansökan i schoolsoft samt google formulären!

Naturliv med barn är en kurs för dig som vill lära dig mer om att vara och lära i naturen tillsammans med barn. Det är en webbaserad distanskurs på deltid, med regelbundna träffar i naturen under ett läsår. Träffarna kommer att vara i Mälardalen, med det kan hända att någon träff är i ett annat område.

Vi kommer att vara en grupp på 11-12 vuxna med medföljande barn. Du är välkommen vare sig du är förälder själv eller inte. Kursen är för dig som vill lära dig om gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper. Detta vävs in i alla delmoment i undervisningen. Det kan vara allt ifrån insamlade av mat, olika typer av hantverk skapat av naturmaterial, spårning av djur, navigering utan karta och kompass till att använda leken och utforskande genom våra sinnen i lärande och utveckling av gemenskap. Under året kommer du som deltagare också få möjlighet att ta mer ansvar i ledarrollen, för att öva på att kunna hålla i naturlivsaktiviteter på egen hand. Fokus ligger på hur du som förälder och/eller pedagog kan skapa meningsfulla möten tillsammans med barn i naturen, samt hur vi tillsammans med barnen kan skapa en hållbar kultur och hur vi kan väva in naturkontakt i vår vardag.

Kursen har 4 helgträffar och 1 avslutande vecka i naturen, med olika hemuppgifter mellan träffarna. Det är viktigt att du har möjlighet att närvara under alla träffarna, se datum nedan under Kursdatum. Vi kommer att ha onlineforum och onlinesamtal för kommunikation inom kursens delmoment mellan träffarna.

Kursen kommer anpassas till och samskapas med de deltagare som blir antagna. Detaljer kring vad kursen och träffarna kommer att innehålla kommer delvis att skapas efterhand och anpassas efter gruppens behov och önskemål.

Observera att det är kursdeltagarna själva som ansvarar för att medföljande barn har olycksfallsförsäkring. Skolans försäkring gäller endast kursdeltagaren.

Studietakt

25%, deltid (Utbildningen är inte CSN-berättigad då den är mindre än 50%)

Studietid

14 augusti 2023 – 20 juni 2024

Nivå

Gymnasial

Kursens syfte och mål

● Fördjupa kontakten med naturen och upplevelsen att du är en del av den.
● Lära dig praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.
● Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.
● Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.
● Att efter avslutad utbildning ha förståelse hur du kan utöva och bygga vidare på kunskaperna på egen hand, samt leda/inspirera andra till en livsstil närmare naturen.

Förkunskaper och urval

Du behöver inga tidigare förkunskaper för att kunna söka kursen. Vid fler sökande än platser kommer urval göras utifrån intervju och motivation.

Kursintyg

Efter genomförd och avslutad utbildning får du som deltagare ett kursbevis där det framgår vilka kunskaper och kompetenser du fått under kursen.

Lärare för fyrfotingarna

Niklas Taliaferro finner sin passion i utforskandet av det vilda, både naturen och det vilda
inom oss. Det handlar inte om hur vi kan överleva ensamma i naturen, utan om hur vi
tillsammans kan leva med den. Niklas är en av grundarna till föreningen Naturliv, har en 2-
årig utbildning som vildmarksguide och har jobbat med att hålla kurser i Naturliv de senaste
10 åren. Detta är femte året som har jobbar som folkhögskolelärare med kursen Naturliv.
Lek, utmaningar och få uppleva trygghet och samhörighet i naturen är alla viktiga delar för
Niklas.

Disa Minuer
Disa största passion är utforskandet om hur vi kan leva nära naturen, i vår kraft och så god hälsa som möjligt. Hon har jobbat som lärare på naturliv helger tidigare, samt som naturguide för ungdomsläger och för privatpersoner. När hon inte jobbar med människor och natur så är hon fertilitetscoach och lärare i fertilitetsförståelse. Disa har en dotter på 4 år, och spenderar mycket tid i naturen tillsammans med dottern och hennes man. “Skogen är den bästa läraren”, enligt Disa. Och ser mycket fram emot att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i Naturliv.

Magda Kleparska

Magda bor i Järna med familj och har 3 barn. För mig är naturliv mer ett sätt att leva än en kurs. Gemenskap med naturen och den sociala – att sällskapa som flock – samt att fördjupa dessa relationer, är det jag älskar med naturliv! Ett ord som fångar vikten av det för mig är engelskans connectedness: samhörighet och samband med allt levande. Det känns angeläget att dela detta med unga personer och över generationsgränser. Jag har Ursprunglig lek (Original play), konstnärligt skapande med rörelse, röst och bild samt bred kommunikations och ledarskaps bakgrund och är aktiv inom Naturliv och Ecosoma Institutet.

Lärare för fjäderfäna

Johan Örlander

brinner för att leva i gemenskap, som en del av naturens gemenskap. Han brinner för det grundläggande i att vara människa, att gå på djupet in i vårt ursprung. Bakom sig har Johan flera års utbildning på en vildmarksskola i USA och har jobbat som vildmarksguide de senaste femton åren – varav de fem senaste åren främst genom folkhögskolekursen Naturliv. Johan ser naturen och alla de varelser som lever där som de främsta lärarna i hur vi kan återfå balansen och leva mer hållbart – genom medvetenhet, kontakt, lek och utmaning.

Louise Hellbom

är mamma till två pojkar och har arbetat med barn och unga sedan 20 år tillbaka i skola, fritidsverksamhet och ideella sektorn. Hon har utbildat pedagoger och yrkesverksamma inom barn och ungdomsverksamhet i ledarskap, grupprocesser och förkroppsligat lärande. Hon är utbildad socialantropolog och yogaterapeut med ett hjärta som klappar varmt för människor och alla varelser som är en del av den stora livsväven. Hon spenderar timmar i naturen varje dag och lever med cykler och rytmer i nära relation till allt som är levande i henne och i naturen runtomkring.

Gruppindelning

Kursen är uppdelad i två grupper; Fyrfotingarna och Fjäderfäna, som har olika lärare och
kursdatum (se nedan). Johan är lärare för Fjäderfäna och Niklas för Fyrfotingarna.

Kursdatum

Fyrfotingarna
  1. 31 aug – 3 sep (v.35)
  2. 24-26 nov (v.47)
  3. 19-21 jan (v.3)
  4. 26-28 april (v.17)
  5. 14-20 juni (v.24 – v.25)
Fjäderfäna
  1. 14-17 sep (v.37)
  2. 10-12 nov (v.45)
  3. 2-4 feb (v.5)
  4. 12-14 apr (v.15)
  5. 14-20 juni (v.24-25)

Kostnad

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men du betalar en avgift för mat och utrustning på 5000kr för hela läsåret (denna kostnad är inkl medföljande barn). Denna summa är inte återbetalningsbar, vare sig du hoppar av kursen eller missar en träff, och betalas i sin helhet i samband med antagning. Resekostnader och kostnader för egen utrustning tillkommer.

Ansökan

Ansök här i Schoolsoft samt genom att fylla i detta formulär

Sista ansökningsdag 15 april.

OBS! Du behöver ansöka både i Schoolsoft och i fomuläret.

Kontakt

Johan Örlander
johan.orlander@munkafolkhogskola.se
0736789554

Niklas Taliaferro
niklas.taliaferro@munkafolkhogskola.se
0720368682