Skolans styrelse och huvudman

Skolans huvudman
Folkhögskolan ägs av Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar.

Föreningen har till uppgift att utveckla, organisera och genomföra folkhögskoleverksamhet. De grundläggande bestämmelserna finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Stämman är högsta beslutande organ och hålls normalt i maj månad varje år. Alla medlemmar kallas till stämman för att delta i diskussioner och beslut. Stämman fungerar som föreningens årsmöte och väljer folkhögskolans styrelse, som ansvarar för verksamhet och ekonomi.

Skolans styrelse
Styrelsen består av sju ledamöter med förankring i de olika kommunerna inom Nordvästra Skåne. Sammantaget besitter styrelsens ledamöter bred kompetens i samhälls- och utbildningsfrågor.

Du är välkommen att kontakta styrelsens ledamöter på nedanstående e-postadresser och här finns en kort presentation av styrelsen:

Torgny Handreck

ordförande

kontakt:Torgny Handrek

Cecilia Andersson

vice ordförande

kontakt: Cecilia Andersson

Christian Nilsson

kontakt: Christian Nilsson
Christian Nilsson är banktjänsteman sedan 25 år tillbaka, men är för närvarande tjänstledig för andra uppdrag. Är politiskt förtroendevald sedan 1983 och har erfarenheter från kommun, region/landsting, bolagsstyrelser och föreningar. Folkbildning, dess historia, miljö, folkhälsa och framtida utveckling finns i fokus för Christians engagemang i Munka folkhögskola. På fritiden är det operabesök (främst då på Malmöoperan), matlagning, cykling och naturpromenader som gäller.

Petra Lundh

kontakt: Petra Lundh
Petra har många års erfarenhet av arbete i folkrörelser, demokratiskt uppbyggda organisationer och påverkansarbete. I flera år har hon arbetat med bildnings- och folkbildningsfrågor. Hon arbetar på Hyresgästföreningen som kommunikationsstrateg. På fritiden odlar Petra det mesta i sin trädgård, sjunger gospel, läser böcker och stickar islandströjor.

Thomas Goldbach

kontakt: Thomas Goldbach
Slöjdlärare, trä & metall samt Tekniklärare. Har arbetat i flera kommuner inOm skolan/Medlemskaps värld under 44 år. Under många år som ordförande i Lärarförbundets avdelning i Ängelholm. Brinner för Mänskliga Rättigheter och allas lika värde. Har under flera år varit Globalkursledare med hela landet som spelplan. Sedan flera år är jag seminarieledare för LRs och Lärarförbundets Yrkesetik.
Mina största fritidsintressen är Fotografering, jag har hållit på i mer än 60 år med detta. I kombination med denna hobby faller mitt resande och mötet med människor väl till pass. Är som person vetgirig och engagerad i det jag tar på mig. Samhällsfrågor och förändringar som leder framåt står oftast högst min agenda.

Åsa Larsson

kontakt: Åsa Larsson
Har bred erfarenhet från olika styrelseuppdrag i idéburna organisationer. Till exempel inom nykterhetsrörelsen, naturskyddsförening och ett politiskt parti. Har haft uppdrag som kommunalråd och oppositionsråd.

Staffan Jeppsson

kontakt: Staffan Jeppsson