Munka Folkhögskola

KurserLediga tjänster

Till vår Allmänna kurs i Munka Ljungby söker vi en pedagog på ca 50 %, som är intresserad av att arbeta med unga människors kunskaps- och personlighetsutveckling. Du kommer främst att undervisa i svenska som andraspråk på grundskolenivå, men till viss del även på gymnasienivå. På våra s.k. baspass ger pedagogerna stöd åt kursdeltagare som behöver mer hjälp för att klara sina uppgifter. Du är välstrukturerad och lätt att samarbeta med, och då vi har en stor andel kursdeltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bl. a. ADHD och dyslexi, ser vi gärna att du har erfarenhet av undervisning i denna elevgrupp. Svenska grund består till största delen av kursdeltagare med annat modersmål än svenska. På folkhögskola är kraven på dokumentation lägre än i det vanliga skolsystemet, och föräldrakontakter förekommer i stort sett inte alls. Däremot är det socialpedagogiska arbetet en större del av tjänsten här. Lärarna på Allmän kurs består av ett engagerat arbetslag, där vi delvis arbetar tematiskt med mycket samarbete över ämnesgränserna.

Till vår Lärarassistentutbildning i Munka Ljungby söker vi en specialpedagog/beteendevetare med erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvarianter och erfarenhet av arbete i den läroplansstyrda skolan. Dina arbetsuppgifter omfattar undervisning av våra blivande lärarassistenter inom arbetsgruppens psykologi, NPF, samtalsmetodik, ledarskap och socialpsykologi. Vi är ett litet lärarlag som samarbetar väldigt nära varandra, med gemensam planering och stort ansvar för utformningen av kursen. Undervisningen sker på distans med regelbundna närträffar för kursdeltagarna på skolan i Munka Ljungby.

Om dig:
Vi tillsätter två tjänster med följande kvalifikationer tillsammans i någon kombination:

Svenska som andraspråk på grundskolenivå
God kunskap om neuropsykiatriska funktionsvarianter
Goda kunskaper om det svenska skolsystemet
Erfarenhet från grund-/gymnasieskolan
Samtalsmetodik
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Beteendevetare
God datorvana

Meriterande:
Svenska som andraspråk på gy-nivå
Erfarenhet av undervisning i folkhögskola
Erfarenhet av undervisning på distans
Erfarenhet av att undervisa vuxna
Bekväm med lärplattformen SchoolSoft


Mejla din ansökan senast 26/11 till exp(a)munkafolkhogskola.se

Kontakt: Johnny Nilsson - rektor: rektor(a)munkafolkhogskola.se

Facklig kontakt: Nina Morgin, nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se

Övrigt
Två tjänster ska tillsättas. En av tjänsterna är en tillsvidaretjänst, den andra är en visstidsanställning under vårterminen 2019 med goda förutsättningar för förlängning eller permanent anställning.

Månadslön. Ange löneanspråk. Båda tjänsterna är semestertjänster.