Allmän kurs – grundnivå

Filialen i Perstorp

Folkhögskolan i Perstorp är en filial till Munka folkhögskola i Munka Ljungby.
Allmän kurs vänder sig till dig som saknar ett slutbetyg från grundskolan eller som behöver träna mer svenska. Hos oss börjar nya kursstarter både på hösten och våren.

Grundnivå 1
På allmän kurs grundnivå 1 har vi fokus på svenska språket i tal och skrift med målsättning att deltagaren ska bli klar med svenska grund.

Grundnivå 2
Allmän kurs på grundnivå 2 passar dig som saknar ett slutbetyg från grundskolan eller som behöver träna mer svenska. För att bli antagen på grundnivå ska du vara klar med SFI D.

Målsättning med grundnivå 2 är att få grundläggande behörighet som motsvarar grundskolekompetens. Hos oss studerar du olika ämnen som krävs för att få grundskolekompetens. Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap.
Vi lägger stor vikt vid det svenska språket och du får möjlighet att utveckla din studieteknik. Du får också träna på din förmåga att planera och organisera dina studier, enskilt men också i samarbete med andra deltagare. Efter avslutade studier på grundnivå har du möjlighet att fortsätta dina studier på gymnasienivå hos oss på folkhögskolan.

  • grundnivå1 eller 2. Du studerar 1-2 år
  • alternativ till komvux
  • rätt till att söka studiemedel – CSN
  • Efter avslutade studier på grundnivå 2 har du möjlighet att fortsätta dina studier på gymnasienivå på vår folkhögskola.
  • Kostnader: kostnadsfri undervisning, men du betalar en serviceavgift på 1150 sek/läsår. Studiebesök och kurslitteratur samt kopierat material bekostar du själv

Kursens upplägg

  • Kursen har bara lärarledda lektioner
  • Varje kursdeltagare har en mentor som med kontinuerliga samtal följer upp hur det går med studierna utifrån en individuell studieplan
  • Arbetet är till viss del tematiskt och ämnesövergripande upplagt
  • Allmän kurs har sammanhållen skoldag utan håltimmar, med lektioner måndag-torsdag 08.30-14.30, fredagar 09.00-12.30

God närvaro och ett aktivt deltagande är viktigt och avgörande för att lyckas med studier på folkhögskolan. Vi vill också stärka demokratin och arbetar för ett starkt engagemang bland skolans deltagare. Därför har vi ett deltagarråd som är till för deltagarna med möjlighet att påverka.

Ekonomi
Studier på allmän kurs berättigar dig till studiemedel. Kostnader för eventuella studieresor betalar du också för, samt serviceavgift på 1150 kr per år.

Ansökan och antagning
Du som fyller minst 18 år under det kalenderår som studierna påbörjas är välkommen att söka. Vi har antagning till höst- och vårtermin. Vi har löpande antagning fram till kursstart i mån av lediga platser, men skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att komma in.

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

Termins- och lovtider

Maria Rietz Österlin

filialchef

Tfn vx: 0435 – 300 84
Direkt: 072 – 222 59 74
Email: Exp

Annelie Jönsson

Studie- och yrkesvägledare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Direkt: 072-538 22 73
Email: Annelie

Annika Föjerstam

Lärare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Email: Annika

Olof Rosenlöf

lärare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Email: Olof

Katarina Winqvist

Lärare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Email: Katarina

Åsa Willysson

Lärare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Email: Åsa

Angela Vinnarlund

Lärare

Tfn vx: 0435 – 300 84
Email: Åsa