Foto: Martin Göransson, Elin Johansson, Marita Bergström, Veronica Silfwerax och Thomas Wallin
Akademi 55+ Mingel innan middagen Avslutningsmiddagen Fest i Konstskolans alteljé Terminsavslutning i biblioteket