Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Stress i yrkeslivet

Friskare företag – lägre sjukfrånvaro, bättre samarbetsförmåga och högre kreativitet!

Företagsanpassad utbildning kring den nya lagstiftningen samt hur man kartlägger, förebygger och hanterar stress på arbetsplatsen.


De nya föreskrifterna från arbetsmiljöverket kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling innebär att du som arbetsgivare behöver kunskap och verktyg till att undersöka, förebygga och åtgärda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vår utbildning ger skyddsombud, chefer och medarbetare med någon form av personal- och arbetsmiljöansvar en teoretisk grund samt praktiska verktyg till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stressrelaterade besvär och sjukdomar – psykisk ohälsa – är i dag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukdomar som beror på utbrändhet och mobbing har ökat med 70 % sedan 2010. Detta kostar 70 miljarder för samhället om året i vård och omsorg samt förlorade arbetsinsatser.

Forskning när det gäller enskilda företag visar på ett produktionsbortfall om 38 % på grund av stressens konsekvenser. Förutom sjukskrivning och minskad produktion leder stress till problem med samarbete och det sociala klimatet på arbetsplatsen blir lidande. Indirekta negativa effekter på produktion, innovation och utveckling tillkommer.

Genom att tillämpa de nya reglerna kring arbetsbelastning och genom hälsofrämjande insatser kan den negativa trenden vändas och du kan få ditt företag att blomstra. Du kan framstå som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare genom att visa på genomförda kompetenshöjande insatser – som kursen Stress i yrkeslivet.

Kurslängd
Från en till tre heldagar utifrån beställarens önskemål.

Kursledare
Vi på Munka folkhögskola har 20 års erfarenhet av utbildningar kring stress och hälsa. Våra kursledare har dokumenterat goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor och praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Våra kunskaper kring stress, ur fysiologisk- och beteendevetenskaplig synvinkel, samt stress i den psykosociala miljön är mycket väl etablerade och uppdateras ständigt i pågående utbildningar.

Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är grundläggande arbetsmiljökunskaper t.ex. grundutbildningen bättre arbetsmiljöutbildning BAM eller motsvarande. Kursen blir mer givande för dig som har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i yrkeslivet.

Arbetsformer
Föreläsningar med olika former av diskussioner och erfarenhetsutbyte .

Antal deltagare
Högst 20 personer.

Kursstart
Löpande från och med september 2016, kan företagsanpassas efter beställarens önskemål.

Se detaljerat kursinnehåll

Kostnad
3 400:-/pers/dag

Frågor och anmälan
Nina Morgin, e-post nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se, tfn 0431-43 20 10, direkt 072-538 02 99 eller Susanne Danielsson, tfn 072-222 59 76.