Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Skolans styrelse och huvudman

Skolans huvudman

Folkhögskolan ägs av Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar.

Föreningen har till uppgift att utveckla, organisera och genomföra folkhögskoleverksamhet. De grundläggande bestämmelserna finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Stämman är högsta beslutande organ och hålls normalt i maj månad varje år. Alla medlemmar kallas till stämman för att delta i diskussioner och beslut. Stämman fungerar som föreningens årsmöte och väljer folkhögskolans styrelse, som ansvarar för verksamhet och ekonomi.


Skolans styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter med förankring i de olika kommunerna inom Nordvästra Skåne. Sammantaget besitter styrelsens ledamöter bred kompetens i samhälls- och utbildningsfrågor.

Du är välkommen att kontakta styrelsens ledamöter på nedanstående e-postadresser och här finns en kort presentation av styrelsen:


Torgny Handreck - ordförande Torgny Handreck - ordförande

Kontakt: Torgny HandreckCecilia Håkansson Cecilia Håkansson - vice ordförande

Kontakt: Cecilia HåkanssonChristian Nilsson Christian Nilsson
Christian Nilsson är banktjänsteman sedan 25 år tillbaka, men är för närvarande tjänstledig för andra uppdrag. Är politiskt förtroendevald sedan 1983 och har erfarenheter från kommun, region/landsting, bolagsstyrelser och föreningar. Folkbildning, dess historia, miljö, folkhälsa och framtida utveckling finns i fokus för Christians engagemang i Munka folkhögskola. På fritiden är det operabesök (främst då på Malmöoperan), matlagning, cykling och naturpromenader som gäller.
Kontakt: Christian Nilsson


Ingrid Thuresson Ingrid Thuresson
Arbetar med projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling, nätverksbyggande, mentorskap samt styrelseuppdrag. Som erfaren kompetensmäklare anlitas hon ofta för att föra samman studenter och utbildningsanordnare med näringslivet samt den offentliga och idéburna sektorn. Tidigare har hon bl a varit lärare på Munka folkhögskola, rektor för Apelrydsskolan i Båstad och VD för Norrvikens Trädgårdar.
Kontakt: Ingrid ThuressonTomas Goldbach Tomas Goldbach
Slöjdlärare, trä & metall samt Tekniklärare. Har arbetat i flera kommuner inOm skolan/Medlemskaps värld under 44 år. Under många år som ordförande i Lärarförbundets avdelning i Ängelholm. Brinner för Mänskliga Rättigheter och allas lika värde. Har under flera år varit Globalkursledare med hela landet som spelplan. Sedan flera år är jag seminarieledare för LRs och Lärarförbundets Yrkesetik.
Mina största fritidsintressen är Fotografering, jag har hållit på i mer än 60 år med detta. I kombination med denna hobby faller mitt resande och mötet med människor väl till pass. Är som person vetgirig och engagerad i det jag tar på mig. Samhällsfrågor och förändringar som leder framåt står oftast högst min agenda.
Kontakt: Tomas GoldbachÅsa Larsson Åsa Larsson
Har bred erfarenhet från olika styrelseuppdrag i idéburna organisationer. Till exempel inom nykterhetsrörelsen, naturskyddsförening och ett politiskt parti. Har haft uppdrag som kommunalråd och oppositionsråd.
Kontakt: Åsa Larsson


Anne Viljevik Anne Viljevik

Kontakt: Anne Viljevik
Startsidan