Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Välkommen till Munka folkhögskola


Munka folkhögskola ligger i ett vackert parkområde, centralt i Munka Ljungby, Ãngelholms kommun, med närhet till service, hav och skog. I Munka Ljungby studerar ca 140 deltagare. Vi har en filial i Perstorp.

Skolans idémässiga profil är hälsa, natur och kultur, vilket märks både i vårt kursutbud och vårt förhållningssätt.

Munka folkhögskola arbetar utifrån en helhetssyn på människan och vår omvärld. Som en hälsofrämjande skola arbetar vi medvetet med sambandet mellan hälsa, välbefinnande och studieresultat.

Huvudman är Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola, partipolitiskt och religiöst obunden.

Tiden på folkhögskola är ett sätt att börja på något nytt, förverkliga det du drömt om, se nya möjligheter, lära känna dina starka sidor och utvecklas som människa i din egen takt. Att gå på folkhögskola innebär först och främst att du väljer att studera utifrån dina intressen och behov, men det betyder också många tillfällen att träffa nya, spännande människor i en stimulerande miljö. Tillsammans skapar vi en miljö där lusten att lära står i centrum.Vi har ett internat med 45 platser för dig som vill bo på skolan.

Folkhögskola bygger på demokratisk grund, vilket betyder att du kan påverka såväl kursinnehåll som arbetsformer, men för att nå dit behöver vi också ditt engagemang. Samarbete är en viktig del i vårt sätt att undervisa. Vi arbetar både tematiskt och ämnesövergripande. Genom att arbeta problembaserat och med konkreta händelser som syns även utanför vår skola, förbättrar vi dina möjligheter att möta och påverka framtiden. Vi betonar samtalet, mötet med andra människor och nya utmaningar i alla studiesituationer.

Varmt välkommen till folkhögskolan i Munka Ljungby!