Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

DeltagarhälsaPå Munka folkhögskola finns ett hälsoteam. Vi är till för att hjälpa dig som deltagare att få vardagen att fungera. Målet med vårt arbete är att ge dig som studerande förutsättningar att uppleva god hälsa och lyckas med dina studier hos oss.

Vi är framförallt en stödjande och informerande grupp. Vår uppgift är att stödja och hjälpa deltagare som behöver lite extra stöttning. Stödet kan bestå av samtal med kurator eller vägledare som båda lyder under sträng tystnadsplikt. Frågor som vi kan hjälpa till med kan vara studieplanering eller veckostruktur och samtal kring hälsa, mående, stress och sömn. Vi kan även lämna förslag om hänvändelse till professionell vård såsom läkare, psykolog m.fl. Hälsoteamet arbetar hälsofrämjande och kan initiera åtgärder som fortbildning och aktiviteter för personal eller deltagare på skolan. Kontakta oss gärna om du har förslag på hur trivseln på skolan kan förbättras.

Hälsoteamet på Munka folkhögskola består av kurator, studie – och yrkesvägledare, rektor samt en skolsköterska som kallas in vid behov. Teamet kan vid behov adjungera mentorer eller annan relevant personal.

Petra Birgersson,
Kurator
Petra Birgersson
Kurator
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 02 04
petra.birgersson(a)munkafolkhogskola.seKurator i Munka Ljungby
Petra hittar du på andra våningen i Skälderhus

Hennes telefontider är:
Måndag: 14:00-16.30
Onsdag:  14.00-16.30Hon har möjlighet att boka in andra tider också, det är bara att höra av sig.

Annika Föjerstam,
Kurator
Annika Föjerstam
Kurator
Tfn vx 0435-300 84
direkt 076-856 74 11
annika.fojerstam(a)munkafolkhogskola.se
Kurator i Perstorp
Annika hittar du på tredje våningen i Perstorp.

Hennes samtalstider är:
Torsdag 8.30-16.00

Övriga tider enligt överenskommelse.
Annelie Jönsson,
Studie- och yrkesvägledare
Annelie Jönsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 73
annelie.jonsson(a)munkafolkhogskola.se


Vägledare i Munka Ljungby och Perstorp
Annelie hittar ni på tredje våningen i Perstorp och i biblioteket i Munka Ljungby.

Hennes samtalstider i Perstorp är:
Måndag 8.30-15.00

Hennes samtalstider i Munka Ljungby är:
Tisdag 8.30-15.00
Onsdag 8.30-15.00
Torsdag 8.30-15.00
Fredag 8.30-12.00

Det är också möjligt att boka in andra tider.
Helena Esbjörnsson,
Rektor
Helena Esbjörnsson
Rektor
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 06 20
rektor(a)munkafolkhogskola.seRektor
Helena hittar ni på första våningen i byggnaden Skälderhus.


Anna-Maj Svanberg,
Skolsköterska
Anna-Maj Svanberg
Skolsköterska
Tfn vx 0431-43 20 10Skolsköterska
Vill ni komma i kontakt med Anna-Maj så kontakta
någon av de andra i hälsoteamet.