Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

KurserKontakta oss

Ring, skriv eller skicka e-post till expeditionen på folkhögskolan i Munka Ljungby eller till vår filial i Perstorp. Du kan också boka studiebesök om du är speciellt intresserad av någon av våra utbildningar.

Munka folkhögskola
Nygatan 2, 266 31 Munka Ljungby
Telefon: 0431-43 20 10
E-post: exp(a)munkafolkhogskola.se
Facebook: www.facebook.com/munkafolkhogskola
Bankgiro: 5437-2388

Sjukanmälan
Till skolans expedition - exp(a)munkafolkhogskola.se
Till Försäkringskassan

E-post:
Skolans expedition
exp(a)munkafolkhogskola.se
Rektor
Helena Esbjörnsson - helena.esbjornsson(a)munkafolkhogskola.se
Syv-ansvarig
Annelie Jönsson - annelie.jonsson(a)munkafolkhogskola.se

Filialen i Perstorp
Munka folkhögskola
Stockholmsvägen 40
284 32 Perstorp
Telefon 0435-300 84
E-post filialföreståndare Maria Österlin - maria.osterlin(a)munkafolkhogskola.se

Personal


Helena Esbjörnsson
Helena Esbjörnsson
Rektor
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 06 20
helena.esbjornsson(a)munkafolkhogskola.se
Roger Sjunner
Roger Sjunner
bitr. rektor
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 75
roger.sjunner(a)munkafolkhogskola.se
Emelie Strand
Emelie Strand
Ekonom
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 72
ekonom(a)munkafolkhogskola.se
Bodil Andersson
Bodil Andersson
Skolassistent
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 71
bodil.andersson(a)munkafolkhogskola.se
Ing-Marie Wulff
Ing-Marie Wulff
Vikarierande Ekonom
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 72
ekonom(a)munkafolkhogskola.se
Annelie Jönsson
Annelie Jönsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 73
annelie.jonsson(a)munkafolkhogskola.se
Anna-Maj Svanberg
Anna-Maj Svanberg
Skolsköterska
Tfn vx 0431-43 20 10
anna-maj.svanberg(a)munkafolkhogskola.se
Anita Söderstjerna
Anita Söderstjerna
Linjeledare Allmän kurs
Lärare i svenska och engelska
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
anita.soderstjerna(a)munkafolkhogskola.se
Petra Birgersson
Petra Birgersson
EVT
Lärare i svenska och psykologi
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 02 04
petra.birgersson(a)munkafolkhogskola.se
Pär Davidsson
Pär Davidsson
Lärare i matematik samt naturkunskap
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
par.davidsson(a)munkafolkhogskola.se
Markus Herlevsson
Markus Herlevsson
Lärare i matematik
Tfn vx 0431-43 20 10
markus.herlevsson(a)munkafolkhogskola.se
Marie Pettersson
Marie Pettersson
Lärare i historia och samhällskunskap
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
marie.pettersson(a)munkafolkhogskola.se
Lise Lotte Andersson
Lise Lotte Andersson
Lärare i engelska, svenska samt religion
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
lise.lotte.andersson(a)munkafolkhogskola.se
Annika Föjerstam
Annika Föjerstam
Lärare i svenska som andraspråk
EVT Perstorp
Tfn vx 0431-43 20 10
annika.fojerstam(a)munkafolkhogskola.se
Adrian Dominte
Adrian Dominte
IT-ansvarig
Lärare i programmering
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-209 46 40
adrian.dominte(a)munkafolkhogskola.se
Maria Werger
Maria Werger
Linjeledare Konst- och fotoskolan
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-560 92 19
maria.werger(a)munkafolkhogskola.se
Johan Bjärntoft
Johan Bjärntoft
Lärare i skulptur och keramik
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-222 59 72
johan.bjarntoft(a)munkafolkhogskola.se
EvaMarie Lindahl
EvaMarie Lindahl
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 02 03
evamarie.lindahl(a)munkafolkhogskola.se
Kristina Müntzing
Kristina Müntzing
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
kristina.muntzing(a)munkafolkhogskola.se
Kalle Brolin
Kalle Brolin
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
kalle.brolin(a)munkafolkhogskola.se
Astrid Göransson
Astrid Göransson
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
astrid.goransson(a)munkafolkhogskola.se
Nygårds Karin Bengtsson
Nygårds Karin Bengtsson
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
nygards.karin.bengtsson(a)munkafolkhogskola.se
Emma Blomberg
Emma Blomberg
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-560 93 83
emma.blomberg(a)munkafolkhogskola.se
Andreas Carlson
Andreas Carlson
Linjeledare för Hälsocoachutbildningen
Lärare i anatomi och hälsoarbete
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-222 59 76
andreas.carlson(a)munkafolkhogskola.se
Susanne Danielsson
Susanne Danielsson
Linjeledare för Hälsocoachutbildningen
Lärare i kost och näringslära samt fysiologi
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-222 59 76
susanne.danielsson(a)munkafolkhogskola.se
Jarno Varesmaa
Jarno Varesmaa
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-222 59 76
jarno.varesmaa(a)munkafolkhogskola.se
Olof Rosenlöf
Olof Rosenlöf
Lärare i datorkunskap
Tfn vx 0431-43 20 10
Direkt: 073 - 509 37 55
olof.rosenlof(a)munkafolkhogskola.se
Sofia Karlsson
Sofia Karlsson
Akademi 55+ - Praktisk Friskvård
Tfn 0431-43 20 10
Leif Stjerna
Leif Stjerna
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
leif.stjerna(a)munkafolkhogskola.se
Nina Morgin
Nina Morgin
Kursansvarig lärarassistent
Lärare i pedadogik, sociologi, psykologi samt livsåskådningar
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-538 02 99
nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se
Anna-Lena Hall
Anna-Lena Hall
Lärare
Tfn vx 0431-43 20 10
anna-lena.hall(a)munkafolkhogskola.se
Nina Saric
Nina Saric
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
nina.saric(a)munkafolkhogskola.se
Maria Österlin
Maria Österlin
Föreståndare för filialen i Perstorp
Lärare i religion, historia och hälsa
Tfn vx 0435-300 84
direkt 072-222 59 74 maria.osterlin(a)munkafolkhogskola.se
Olof Rosenlöf
Olof Rosenlöf
Lärare i historia och samhällskunskap
Tfn vx 0435-300 84
olof.rosenlof(a)munkafolkhogskola.se
Mia Andersson
Mia Andersson
Lärare i svenska samt engelska
Tfn vx 0435-300 84
mia.andersson(a)munkafolkhogskola.se
Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Lärare i matematik samt naturkunskap
Tfn vx 0435-300 84
johan.gustafsson(a)munkafolkhogskola.se
Katarina Winqvist
Katarina Winqvist
Lärare i svenska och engelska
Tfn 0435-300 84
direkt 072-538 22 78
katarina.winqvist(a)munkafolkhogskola.se
Ingemar Hertting
Ingemar Hertting
Lärare i matematik och svenska
Tfn 0435-300 84
direkt 072-538 22 78
ingemar.hertting(a)munkafolkhogskola.se
Lena Lundqvist
Lena Lundqvist
Kontorist
Tfn 0435-300 84
direkt 072-538 22 78
lena.lundquist(a)munkafolkhogskola.se
Åsa Willysson
Åsa Willysson
Lärare i datorkunskap
Tfn 0435-300 84
direkt 072-538 22 78
asa.willysson(a)munkafolkhogskola.se
Marwa Abdul Latif
Marwa Abdul Latif
Språkstöd etablering Perstorp
Tfn vx 0435-300 84
direkt072-538 22 76
marwa.latif.abdul(a)munkafolkhogskola.se
Charlotte Fällman Gleisner
Charlotte Fällman Gleisner
Lärarassistent etablering Perstorp
Tfn vx 0435-300 84
direkt072-538 22 76
charlotte.gleisner(a)munkafolkhogskola.se
Alex Godoy
Alex Godoy
Lärarassistent etablering Perstorp
Tfn vx 0435-300 84
direkt072-538 22 76 alex.godoy(a)munkafolkhogskola.se
Evie Soli
Evie Soli
Lärare på etableringskursen Perstorp
Tfn vx 0435-300 84
direkt072-538 22 76
evie.soli(a)munkafolkhogskola.se
Tove Stenqvist
Tove Stenqvist
Lärare på etableringskursen - Perstorp
Tfn vx 0435-300 84
direkt072-538 22 76
tove.stenqvist(a)munkafolkhogskola.se
Anneli Ståhl
Anneli Ståhl
Lärare SMF/Etablering munka
Tfn vx 0431-43 20 10
Direkt:073-525 76 97
anneli.stahl(a)munkafolkhogskola.se
Jukka Emanuelsson
Jukka Emanuelsson
Servicechef
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 30 72 jukka.emanuelsson(a)munkafolkhogskola.se
Catharina Kroon
Catharina Kroon
Kökschef
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-538 22 77 catharina.kroon(a)munkafolkhogskola.se
Niklas Lennartsson
Niklas Lennartsson
VAktmästare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 070-656 20 15
niklas.lennartsson(a)munkafolkhogskola.se
Irene Andersson
Irene Andersson
Kokerska
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-538 22 77 irene.andersson(a)munkafolkhogskola.se
Monica Gudmundsson
Monica Gudmundsson
Städledare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 070-999 80 50 monica.gudmundsson(a)munkafolkhogskola.se
Annika Nilsson
Annika Nilsson
Ekonomibiträde
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-538 22 77 annika.nilsson(a)munkafolkhogskola.se
My Paulsson
My Paulsson
Ekonomibiträde
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt072-538 22 77 my.paulsson(a)munkafolkhogskola.se
Joann Pommer
Joann Pommer
Lokalvårdare
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt076-320 29 90 joan.pommer(a)munkafolkhogskola.se