Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Stresspedagog
Seniorcoach

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Ladda ner eller beställ ansökningshandlingar & kurskatalog här

Konst 1

Kursinnehåll Konst 1
Första året introduceras olika konstnärliga tekniker, nya arbetssätt och nya problemställningar. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet.

krokiKroki och teckning är grunden för ditt arbete på Konstskolan och syftar till att skärpa din förmåga att se, uppfatta och tolka verkligheten. Teckning är basen för all visuell gestaltning. I måleriundervisningen lägger vi grunden till dina studier av färgen som uttrycksmedel. Olika måleriska tekniker och material introduceras och deras bildmässiga förutsättningar undersöks.Skulptur inriktas under första året på uppgifter där olika tekniker och material som lera, gips, trä och metall prövas. Undervisningen i keramik är inriktad på lerans specifika formmässiga och tekniska egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel. I fotografi arbetar vi med tematiska uppgifter där tekniken blir ett verktyg att utveckla bilden och undersöka fotografiets uttrycksmöjligheter.Undervisningen i konstteori och konsthistoria är upplagd både som praktiska övningar samt föreläsningar med aktuella samtidskonstnärer och konstteoretiker som bjuds in till skolan regelbundet. Vi gör gemensamma studiebesök på gallerier och museer och minst två skolresor varje läsår en av de till utlandet.

Gemensamma diskussioner och individuella samtal är en stor och viktig del av undervisningen. Konstskolan har ett galleri där du har möjlighet att göra egna utställningar eller visa gemensamma arbeten tillsammans med dina studiekamrater.

Upp
Startsidan

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter
Arkiv

Aktuellt
På gång
Matsedel
Bed&breakfast

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-01-29 av David Skoog
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10