Munka folkhögskola i nordvästra Skåne pa

Kurser       

Konstskolan Munka
Grundutbildning i fri konst på Munka folkhögskola för alla som vill utforska konstens kraft. I utbildningen ingår teckning, måleri, keramik, skulptur, fotografi, video, kroki och konsthistoria. Praktisk träning i hantverk, material och teknik, blandas med samtal om bildernas berättande, tolkning och djupare mening. På Konstskolan Munka får du träna dina händer, dina ögon, din hjärna och ditt hjärta.
Vad händer om du öppnar för konsten i ditt liv?
Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf. Vi förutsätter att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och arbeta med olika konstnärliga uttryck och material, men vi kräver inga speciella förkunskaper. Samtalet om konst och om dina och andras arbeten är en viktig del av undervisningen.
Vi tycker att hantverk och materialkunskap är en viktig del av det konstnärliga arbetet därför innefattar utbildningen olika konstnärliga material och tekniker. Vi arbetar med teckning, måleri, skulptur, keramik, analog och digital fotografi, för att ge dig en bred bas och en chans att pröva ditt uttryck i olika ämnen. Du får även introduktionskurser i andra konstnärliga tekniker som video, ljud, animation, grafik, performance och text.
Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder som ger dig möjlighet att arbeta självständigt och processorienterat. Undervisningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan, därutöver förutsätts att du arbetar med uppgifter och egna studier i minst samma omfattning. Studierna bedrivs på heltid. Kursstart 19 augusti 2021.
kroki01

Att gå på konstskola

Lärarna på Konstskolan Munka har gjort en bok om hur det är att gå på konstskola. Varför är konstskolorna viktiga? Varför är konsten viktig?

Ett år eller två år

Konst 1 - Grundutbildning. Inga förkunskaper krävs.
Konst 2 - Fördjupning. Mer eget ansvar och mer egen ateljétid.
Det går att söka direkt till Konst 2 om du gått någon annan konstutbildning tidigare.

Kursinnehåll Konst 1

Första året introduceras olika konstnärliga tekniker, nya arbetssätt och nya problemställningar.
Teckning
Kroki och teckning är grunden för ditt arbete på Konstskolan och syftar till att skärpa din förmåga att se, uppfatta och tolka verkligheten. Teckning är basen för all visuell gestaltning.
Måleri
I måleriundervisningen lägger vi grunden till dina studier av färgen som uttrycksmedel. Olika måleriska tekniker och material introduceras och deras bildmässiga förutsättningar undersöks.
Skulptur
Arbetet med skulptur inriktas under första året på uppgifter där olika tekniker och material som lera, gips och trä undersöks.
Keramik
Undervisningen i keramik är inriktad på lerans specifika formmässiga och tekniska egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel.
Fotografi och video
I fotografi arbetar vi med tematiska uppgifter där tekniken blir ett verktyg att utveckla bilden och undersöka fotografiets uttrycksmöjligheter.
Teori
Konstteori- och konsthistorieundervisningen sker i form av föreläsningar med aktuella samtidskonstnärer och konstteoretiker som bjuds in till skolan. Vi gör gemensamma studiebesök på gallerier och muséer och minst två skolresor varje läsår.
Gemensamma diskussioner och individuella samtal är en stor och viktig del av undervisningen. Konstskolan har ett galleri där du har möjlighet att göra egna utställningar eller visa gemensamma arbeten tillsammans med dina studiekamrater.

Kursinnehåll Konst 2

Det är möjligt att söka direkt till Konst 2. För att antas som elev till Konst 2 krävs en ettårig grundläggande konst- / foto- / hantverksutbildning eller motsvarande erfarenheter. Estetiskt program på gymnasiet räknas inte. Konstskolans andra år är en förberedelse för högre studier på konsthögskola, fotohögskola, designutbildning, arkitektturstudier och scenografutbildningar men också för egen konstnärlig verksamhet.

Undervisningen den första delen av höstterminen bygger på tematiska uppgifter och kortare workshops. Därefter får du arbeta självständigt i ateljén, under handledning. I kursen ingår också träning i att presentera ditt eget arbete och att arbeta fram en portfolio. Konstskolan har ett elevgalleri där deltagarna i Konst 2 gör var sin egen utställning och varje läsår avslutas med en gemensam examensutställning på ett galleri eller i en lokal utanför skolan.
konst2

Ansökan

För läsåret 2021/2022 öppnar ansökan 1 februari 2021. Sista dag för ansökan är 31 maj 2021.
Ansökan till Konstskolan Munka
Ansökan till läsåret 2021-2022. Kursstart 19 augusti 2021

Skicka en digital ansökan här
Ladda ner ansökningsblankett här

Ansökan och arbetsprover skall vara skolan tillhanda eller poststämplade senast den 31 maj 2021. Ansökan till Konstskolan görs enklast webbbaserat genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft.
I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och HT, välj sedan utbildning, Konstskolan. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:
• ett personligt brev om vem du är, varför du söker och vilka mål du har
• dina utbildningsbetyg/intyg
• eventuella anställningsbetyg/intyg
• ett foto av dig själv
• ett foto av dig själv

Arbetsprover
Förutom din ansökan ska du ladda upp 10 arbetsprover
• Arbetsprov 1–3, teckningar
• Arbetsprov 4–9, fria arbeten
• Arbetsprov 10, årets uppgift:
• En , där du ska ange titel, mått och teknik på dina arbeten.


Ett arbetsprov kan bestå av flera olika bilder/delar. Sortera de bilder som hör till ett och samma arbetsprov i samma mapp. Obs max 10 mb per mapp. Dina filer ska namnges och numreras så här: dittnamn_mappnr_nr. Vi godtar dessa filformat:
• bilder: PDF, JPG
• filmer: MOV, AVI, MPG4
• ljud: MP3 eller WAV

Maxlängd för film- och ljudverk är 3 minuter.
Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover fram till sista ansökningsdatum 31/5 2021.

Arbetsprover kan också sändas till skolan med post. Ett arbetsprov kan bestå av flera bilder. Montera gärna bilderna på kartong, en kartong per arbetsprov. Skriv namn och adress på baksidan av varje arbetsprov. Poststämplad senast den 31/5 2021. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. Inga arbetsprover får överstiga 100 x 70 cm. För inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26.

Antagningsprocess
Vi kräver inga förkunskaper till Konst 1. Som utgångspunkt för Konstskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för konst och hantverk. Några av Konstskolans andraårselever deltar aktivt i antagningsprocessen. Cirka 35 sökande kallas till en informations- och intervjudag måndagen den 15 juni 2021. Observera att vi betraktar den dagen som obligatorisk och att den är en del av din ansökan. Därefter gör vi den definitiva antagningen och en upprättar en reservlista.

Frågor
Linjeledare Maria Werger 072-5609219, maria.werger(a)munkafolkhogskola.se

ansökan

Lärare

Alla lärare på Konstskolan Munka är yrkesverksamma konstnärer. Gästlärare och inbjudna föreläsare är en viktig del av utbildningen. Du får under din utbildning träffa på många olika sätt att vara konstnär och undervisa i konst. Tillsammans har konstskolans lärare en mycket bred och djup kunskap om konst.
Nygårds Karin Bengtsson
Lärare i fotografi och olika projekt.
Utbildning: University of Art and Design (nuvarande Aalto University) vid avdelningen för fotografikonst (MFA), Helsingfors, Finland samt utbytesår vid Universität Essen, Tyskland och förberedande utbildning vid Nordens Fotoskola, Sverige.
"Jag arbetar med iscensatt fotografi. Att iscensätta är för mig en metod för att kunna återge det som redan har hänt."
Karins hemsida

Kalle Brolin
Lärare i video och olika projekt.
Utbildning: Konsthögskolan Umeå, Konsthögskolan Valand.
Jag arbetar med video, installation, och skriver om konst. Temat för mina arbeten just nu är mellanrummet mellan bilder. Jag jobbar desutom med en solcellsdriven socialistisk utomhusbio.
Kalles hemsida

Johan Bjärntoft
Undervisar i keramik och skulptur.
Verksam som konstnär i Stidsvig utanför Ängelhom.
Examen från HDK i Göteborg, keramikkonst på magisternivå.

Emma Blomberg
Lärare i fotografi, digital bildhantering, redigering, print och olika projekt.
Utbildning: Nordens Fotoskola - bildjournalistik, Fotoskolan Gamleby - Gestaltande fotografi, Konstskolan Munka.
Jag arbetar främst med fotografiska bilder som bottnar i det dokumentära berättandet, men som ofta letar sig in i olika fiktiva världar. Arbetar helst i multidisciplinära projekt, eftersom jag tror på att hjälpas åt. Fotografens roll utifrån ett makt- och genusperspektiv är grundläggande i min undervisning.
Emmas hemsida

Astrid Göransson
Lärare i kroki, måleri
Utbildning: Konstfack / skulptur, Malmö Konstskola Forum, Konsthögskolan Valand.
Jag arbetar med måleri, teckning, skulptur och video. Utgångspunkten för mina arbeten har alltid varit människan, jag själv eller andra. Jag letar efter ett enkelt och direkt tilltal.
Astrids hemsida

EvaMarie Lindahl
Lärare i teckning och olika projekt.
Deltidsstudent somPhD, på practice based research, Centre for Human Animal Studies, Edge Hill University, UK
Utbildad på Valand konsthögskola, Malmö konsthögskola och Umeå konsthögskola
EvaMaries hemsida

Kristina Müntzing
Lärare i måleri och olika projekt Utbildning: konsthögskolan Valand samt Goldsmiths College, London. Jag arbetar med måleri i det utvidgade fältet och installationer. Mina ämnen har under de senare åren handlat om kvinnors arbete och hemliga språk. Jag jobbar och driver en solcellsdriven utomhusbiograf.
Kristinas hemsida

Maria Werger
Kursföreståndare
Undervisar i måleri, teckning, performace och text.
Verksam som konstnär i Östra Odarslöv utanför Lund.
Utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.

Gästlärare/föreläsare
Under läsåret bjuder Konstskolan in gästlärare. Arbetet sker då i projektform under en koncentrerad tid eller i form av föreläsningar. Under det senaste åren har vi bland annat haft besök av: Karin Annebäck & Sofia Landström, Jenny Ahlström, Gertrud Alfredsson, Marianne Andersson, Gert Aspelin, Axel Berger, Niklas Bernstrup, Benedikte Bjerre, Conny Blom, Nina Bondesson, Julia Bondesson, Mirza Cizmic, Jeanette Ehlers, Theo Elias, Peter Dacke, Jadmila Drott, Mattias Eliasson, H-C Ericson, Karin Frennesson, Gunnar Friberg, Johanna Gustavsson, Jenny Grönvall, Ilona Huss-Walin, Ulf Holgersson, Dag Hultcrantz,, Lisa Jeanin, Richard Johansson, Dan Jönsson, Gittan Jönsson, Viktor Kopp, Axel Liber, Sara Lindeborg, Linus Lindell, Kajsa Lindskog, Ulf Lundqwist, Lisa Nyberg, Tamara Malmeström de Laval, Monica Langwe, Fredrik Lindqvist, Jan Mark, Katarina Matoush, Monika Melin, Robert Moreau, Caroline Mårtensson, Anna Nordquist Andersson, Kia Nordqvist, Lisa Nyberg, Mats Olsson, Anna Persson, Åsa Pröjts, Mille Rude, Lucy Smalley, Dana Sederowsky, Johan Sunesson, David Svensson, David Skoog, Linda Tedsdotter, Johanna Tyrmark, Sara Ursina, Magnus Wallin, Gösta Wessel, Per Wizén, Louiese Waite, Katja Larsson, Petra Hultman, Isabel Thesselius, Eric Magassa, Mar Fjell, Malin Arnell, Hanna Una Holmqvist, Nike Åkerberg, Jeanette Ehlers, John Skoog, Sarah Perfekt, Sophie Håkansson, Oona Libens, Anna Bokström med flera.

vi

Elever

På Konstskolan Munka går ca 50 elever i olika åldrar, med olika bakgrund och olika erfarenhet. Det vi alla har gemensamt är Konsten. Konstskolan Munka är hbtq-certifierad.

Internat

Munka folkhögskola har internat om du vill bo på skolan. Att arbeta och bo på samma ställe ger dig möjlighet att fokusera helt på din konst. Skolans restaurang serverar lunch alla skoldagar, det finns alltid ett veganskt alternativ.
Bo på internatet
Internatet består av 45 rum och är uppdelat på tre byggnader, Skelderhus, Bender och Tåssjö och det finns rum både med och utan toalett. Samtliga byggnader finns på skolans område. Alla rum hyrs möblerade med säng, skrivbord, stol/fåtölj, bokhylla, lampor och gardiner. I samtliga byggnader finns ett gemensamt kök där du kan laga din mat på kvällar och helger. De som bor på internatet ansvarar gemensamt för städningen av köket och sitt eget rum. De gemensamma utrymmena städas av vår personal.

På skolan finns ett välutrustat gym, en gymnastiksal med klättervägg, biljardbord och bastu som du får använda. Det finns också vackra natur- och strövområden i direkt närhet till skolan h.Skolan har ett bibliotek som du har tillgång till måndag-fredag 8.00-22.00. I biblioteket finns en datorsal och det finns trådlöst nätverk på skolan.

Närmaste större stad, Ängelholm, ligger ca 7 km från skolan och det går bussar dit regelbundet. Ängelholm ligger vid kusten och har vacker natur med långa sandstränder och en levande stadskärna.

Internatet Skälderhus
Skelderhus är skolans första och äldsta byggnad, den är ganska exakt 100 år gammal. Det finns totalt 13 rum varav två av dem kan användas som dubbelrum. Här är rummen lite olika utformade och hela byggnaden präglas av gammeldags charm. Storleken på rummen varierar, det minsta är ca 10 m² och det största dubbelrummet är ca 25 m². Samtliga rum har dusch och toalett i korridoren men på flertalet av dem finns ett handfat. Köket är den självklara samlingsplatsen för de som bor på Skelderhus.

Internatet Bender
Bender byggdes 1938. I källaren finns verkstad för keramik och på bottenplan finns undervisningslokaler. På andra och tredje våningen finns internatrummen. Bender är ett utpräglat korridorboende där samtliga rum är lika stora 11 m² och rummen är fräscha, ljusa och fina. På varje våningsplan finns det ett kök, 2 duschar och toalettutrymmen.

Internatet Tåssjö
Tåssjö är vårt nyaste internat som stod färdigt 2005. Det är en tvåvåningsbyggnad med totalt 14 rum. Samtliga rum har dusch och toalett på rummet och alla rum är 16 m² förutom ett rum som är avsett för rörelsehindrade och är 18 m².
På varje våning finns ett tv-rum och ett stort gemensamt kök och på bottenplan finns en tvättstuga.

Priser för dig som bor på internatet
Enkelrum med dusch och toalett: 5 138:-/4 veckor
Enkelrum med dusch och toalett i korridor: 4 476:-/4 veckor
*priserna gäller för HT2021

I rumspriset ingår frukost och lunch (varmrätt, salladsbuffé, måltidsdryck och kaffe), måndag till fredag. Till förmiddagskaffet kan du köpa smörgåsbulle om du vill. Om du åker iväg med skolan görs ett kostavdrag för de dagarna du inte äter på skolan, likaså under loven.
Hyran faktureras i förskott, i 4-5 betalningsperioder per termin. För rumsnyckel betalas en deponeringsavgift på 600:-, som återfås vid utflyttning.

Om du har frågor om maten kontakta kökschef Catharina catharina.kroon(a)munkafolkhogskola.se
Om du har frågor om boendet kontakta servicechef Jukka jukka.emanuelsson(a)munkafolkhogskola.se

Ateljéer och verkstäder

Ateljéerna är öppna dygnet runt. Jobba vidare på kvällar och helger om du verkligen vill ta reda på vad konsten betyder för dig.
Lokaler
Våra lokaler är moderna och funktionella. Vi har två stora gemensamma ateljéer, en för Konst 1 och en för Konst 2. Dessutom har skolan två små ateljéer. De två stora och de två små ateljéerna är uppdelade i individuella arbetsplatser. Vi tror mycket på att individerna i gruppen befruktar varandras arbete, det uppstår spontana samtal och möten i arbetet.
Som elev på konstskolan får du en tag som ger dig tillgång till ateljéerna dygnet runt.

Våra verkstäder består av en välutrustad keramikverkstad, ett arbetsrum för att göra egen färg, en träverkstad, en gips- och lerverkstad, ett analogt fotolabb, två modernt utrustade datasalar för video, digital bildbehandling och ljudredigering och en Popup verkstad för grafik.

En viktig del av undervisningen på Konstskolan är samtalet och diskussionerna. Vi träffas och pratar om konst i Konstskolans två gallerier, Spektrum och Bulgarien.


Bilder från Galleri Spektrum
Fler bilder på lokalerna

ateljer

Ekonomi

Studier på Konstskolan Munka berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå.
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:- per läsår för obligatoriskt arbetsmaterial. Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000 per läsår samt en serviceavgift på 1600:- per läsår.
Har du frågor om studiemedel, kontakta Studie och Yrkesvägledare Annelie Jönsson
syv(a)munkafolkhogskola.se
Läs mer om obligatoriskt arbetsmaterial (pdf)

vilnius skolresa till Vilnius

Vidare studier

Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf.
Vad händer efter utbildningen?
Som elev på Konstskolan Munka har du goda möjligheter att bli antagen till högre studier inom konst och design både i Sverige och i utlandet, eller att fortsätta arbeta på egen hand med konst.
Under andra året (Konst 2) jobbar du aktivt i flera veckor i början av vårterminen med att sammanställa dina arbetsprover och portfolios till de olika skolorna. I schemat ingår flera enskilda samtal med olika lärare samt diskussioner i grupp om dina arbetsprover och om dina fortsatta planer och mål. I kursen ingår också förberedelser för egen konstnärlig verksamhet med kurser i utställningsarbete och presentationsteknik.

vidarestudier