KurserVälkomna att besöka Richard Johanssons Folkkonstmuseum på Wanås konst.
Öppning den 30/3 kl. 11.00-16.00. Invigning kl. 13.00. Inne i konsthallen visas en utställning med insamlad folkkonst curerad av Richard Johansson och Albin Hillervik. Richard Johansson är före detta elev på Konstskolan Munka. Åren 1987 -1989 gick Richard på skolan. Läs mer här

Stipendierregn över före detta Munkaelever Grattis till Mari Sjövall Anari som får Kaleidos sipendieum 2018. Det innefattar även en utställning på Kaleidos galleri i Uppsala 10/3-31/3. Mari går på Konstfacks masterprogram Keramik och Glas. Åren 2011-2012 och 2013-2014 gick hon på Konstskolan Munka.
”Fleshworld 1”, stengods och porslin med makrokristalin glasyr, 32 x 31 x 24 cm, foto: Mari Anari Sjövall.

Grattis till Petra Hultman. 2017 tog hon sin MA på Konsthögskolan i Stockholm och tilldelades då Beckers stora konstnärsstipendium. Nu visas hennes arbeten på Färgfabriken i Stockholm 27 jan - 18 mars. Petra var elev på Konstskolan Munka 2010-2011.
Needlework Mary Hultman, foto: Petra Hultman

Det 40:de läsåret!
Vi välkomnar våra elever till Konstskolans fyrtionde läsår. Aldrig så många, aldrig så pigga.

Ytspänning och Bottenskrap

Ytspänning&Bottenskrap är en platsspecifik utställning på Toftabadet i Munka-Ljungby. Ett samarbete mellan Toftabadet och tre elever från Konstskolan Munka, Lea Eliers, Linnéa Björling och Lovisa Ljungberg Carlström som sammanstrålar i en gemensam utställning. Lovisa studerar vattenytan, hur ser den ut och hur rör den sig? Linnéa undersöker vad som fastnar i ventilerna.
Lea funderar kring upplevelsen att vara i badhus.
31 okt - 4 nov Vernissage 31 okt 17-19
Badhusets öppetider: Tisdag 13.00-20.00, Onsdag13.00-20.00, Torsdag 13.00-20.00, Fredag 13.00-18.00, Lördag 09.30-14.00

Konstskolans elever ställer ut verk på Pixlapiren i Helsingborg som en del av Helsingborgs stads Landartfestival

Välkommen till Pixlapiren, Oceangatan 2, Helsingborg, hitta hit

ELEVARBETEN
Vissa av Konstskolans elever har egna hemsidor, bloggar, Instagram och Facebook konton där de visar sina arbeten,
Konstskolan Munka

Grundutbildning i fri konst för dig som vill dyka djupare ner i ditt personliga bilduttryck, utveckla din förmåga att arbeta självständigt och processorienterat, samtidigt som du bygger upp dina hanterverksmässiga och teoretiska kunskaper om konst.Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf. Vi förutsätter att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och arbeta med olika konstnärliga uttryck och material, men vi kräver inga speciella förkunskaper. Samtalet om konst och om dina och andras arbeten är en mycket viktig del av undervisningen.Arbetsformer Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan och därutöver förutsätts att du arbetar självständigt med uppgifter och egna studier i minst samma omfattning. Alla verkstäder och ateljéer är tillgängliga även under kvällstid och helger.
Läsåret är organiserat i ämnes och temainriktade perioder. Undervisningen omfattar olika konstnärliga material och tekniker för att ge dig en bred bas och en chans att pröva ditt uttryck i olika ämnen. Vi prioriterar ett gränsöverskridande arbetssätt. Alla lärare som arbetar på Konstskolan är själva aktivt yrkesutövande konstnärer. Aktuella samtidskonstnärer och föreläsare bjuds regelbundet in till skolan.
Kurslängd 38 veckor. Kursstart 16 augusti 2017.

 Upp
Kursinnehåll Konst 1
Första året introduceras olika konstnärliga tekniker, nya arbetssätt och nya problemställningar. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet.Kroki och teckning är grunden för ditt arbete på Konstskolan och syftar till att skärpa din förmåga att se, uppfatta och tolka verkligheten. Teckning är basen för all visuell gestaltning. I måleriundervisningen lägger vi grunden till dina studier av färgen som uttrycksmedel. Olika måleriska tekniker och material introduceras och deras bildmässiga förutsättningar undersöks.Skulptur inriktas under första året på uppgifter där olika tekniker och material som lera, gips, trä och metall prövas. Undervisningen i keramik är inriktad på lerans specifika formmässiga och tekniska egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel. I fotografi arbetar vi med tematiska uppgifter där tekniken blir ett verktyg att utveckla bilden och undersöka fotografiets uttrycksmöjligheter.


Undervisningen i konstteori och konsthistoria är upplagd både som praktiska övningar samt föreläsningar med aktuella samtidskonstnärer och konstteoretiker som bjuds in till skolan regelbundet. Vi gör gemensamma studiebesök på gallerier och museer och minst två skolresor varje läsår en av de till utlandet.

Gemensamma diskussioner och individuella samtal är en stor och viktig del av undervisningen. Konstskolan har ett galleri där du har möjlighet att göra egna utställningar eller visa gemensamma arbeten tillsammans med dina studiekamrater.

 Upp

Kursinnehåll Konst 2
Konstskolans andra år är en förberedelse för högre studier på konsthögskola, fotohögskola, designutbildning, arkitektturstudier och scenografutbildningar men också för egen konstnärlig verksamhet.


Undervisningen bygger på tematiska uppgifter och projekt som överskrider ämnesgränserna och avgränsade kurser med gästlärare. Du får handledning individuellt och i grupp, och träning i att presentera ditt eget arbete. Frågeställningar om platsen/rummet och bilden betonas inom alla ämnen.Du får introduktionskurser i moderna konstnärliga tekniker som video, ljud, animation, screen, performance och text. Skolan har ett elevgalleri där du får göra en egen utställning och varje läsår avslutas med en gemensam examensutställning på ett galleri eller i en lokal utanför skolan.. Upp

Lokaler
Vår lokaler är moderna och funktionella. Vi har två stora gemensamma ateljéer, en för Konst 1 och en för Konst 2. Desutom har skolan två små ateléer. De två stora och de två små ateljéerna är uppdelade i individuella arbetsplatser. Vi tror mycket på att gruppen befruktar varandras arbete, det uppstår spontana samtal och möten i arbetet.Konstskolan har också ett modernt datalabb för video, digital bildbehandling och ljudredigering, ett analogt fotolabb, en välutrustad keramikverkstad, träverkstad och en gips- och lerverkstad.En viktig del av undervisningen på Konstskolan är samtalet och diskussionerna. Vi träffas och pratar i Bulgarien, ett showroom för mindre genomgångar och utställningar och varje vecka är det genomgång i Konst 2:ans galleri, Galleri K2.Ekonomi
Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial (se pdf för mer information). Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000:-/läsår samt en serviceavgift på 1600:-/år.

Vad händer efter utbildningen
Du har stora möjligheter som elev på Konstskolan Munka att bli antagen till fortsatta studier inom konst och design både i Sverige och i utlandet. I Konst 2 jobbar du aktivt i flera veckor i början av vårterminen med att sammanställa dina arbetsprover och portfolios till de olika skolorna. I schemat ingår flera enskilda samtal med olika lärare samt diskussioner i grupp om dina arbetsprover och om dina forsatta planer och mål. I kursen ingår också förberedelser för egen konstnärlig verksamhet med kurser i utställnings och presentationsteknik.

Frågor
Linjeledare David Skoog   072-2225972,   david.skoog(a)munkafolkhogskola.se
Linjeledare Maria Werger   072-5609219,   maria.werger(a)munkafolkhogskola.se