Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Stresspedagog
Seniorcoach

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Ladda ner eller beställ ansökningshandlingar & kurskatalog här

Ansökan till Konstskolan Munka

Ansökan till läsåret 2018-2019
Kursstart 15 augusti 2018
Skicka en digital ansökan här>>>

Ladda ner ansökningsblanketter här >>>

Konst 1
Teckning och kroki är basen för ditt arbete och syftar till att skärpa din förmåga att uppfatta och tolka verkligheten. Du studerar måleri, keramik, foto, olika tredimensionella uttryckssätt och konsthistoria. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet. Gemensamma samtal om dina egna arbeten är ett centralt inslag i utbildningen.

Konst 2
Det är möjligt att söka direkt till Konst 2. För att antas som elev till Konst 2 krävs en ettårig grundläggande konst- / foto- / hantverksutbildning eller motsvarande erfarenheter. Estetiskt program på gymnasiet räcker inte. Konstskolans andra år är en förberedelse för konsthögskolestudier och egen konstnärlig verksamhet. Du får handledning individuellt och i grupp samt träning i att presentera dina egna arbeten i form av utställningar och portfolios. Undervisningen är uppbyggd kring tematiska projekt och självständigt ateljéarbete. Vi introducerar nya arbetssätt som tex. performance, animation, grafik, text, video/ljud och konstteori.

Arbetsformer
Studierna bedrivs på heltid. Läsåret är orga­niserat i temainriktade perioder och under­visningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan. Utöver den lärarledda undervisningen förväntas du arbeta lika mycket på egen hand.
Vi gör två längre skolresor varje läsår, varav en till utlandet. Ateljéer och verkstäder är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan.
Alla lärare som undervisar på Konstskolan är aktivt yrkesutövande konstnärer.

Ekonomi
Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial (informaton om vad som ingår i obligatoriskt arbetsmaterial finns på hemsidan) samt en serviceavgift på 1600:-/år. Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000:- per läsår.

Ansökan
Ansökan och arbetsprover skall vara skolan tillhanda eller poststämplade senast den 31 maj 2018. Ansökan till Konstskolan görs enklast webbbaserat genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft.
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/
LoginApplicant.jsp?application_education_id=769#/
I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och HT, välj sedan utbildning, Konstskolan. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:

 • ett personligt brev om vem du är, varför du söker och vilka mål du har
 • ett personbevis
 • dina utbildningsbetyg/intyg
 • eventuella anställningsbetyg/intyg
 • ett foto av dig själv

Arbetsprover.
Förutom din ansökan ska du ladda upp 10 arbetsprover

 • Arbetsprov 1–3, teckningar
 • Arbetsprov 4–9, fria arbeten
 • Arbetsprov 10, årets uppgift: HÅR

samt en verkförteckning, där du ska ange titel, mått och teknik på dina arbeten.
Ett arbetsprov kan bestå av flera olika bilder/delar. Sortera de bilder som hör till ett och samma arbetsprov i samma mapp. Obs max 10 mb per mapp. Dina filer ska namges och numreras så här: dittnamn_mappnr_nr. Vi godtar dessa filformat:

 • bilder: PDF, JPG
 • filmer: MOV, AVI, MPG4
 • ljud: MP3 eller WAV

Maxlängd för film- och ljudverk är 3 minuter.
Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover fram till sista ansökningsdatum 31/5 2018.

Arbetsprover kan också sändas till skolan med post. Ett arbetsprov kan bestå av flera bilder. Montera gärna bilderna på kartong, en kartong per arbetsprov. Skriv namn och adress på baksidan av varje arbetsprov. Poststämplad senast den 31/5 2018. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. Inga arbetsprover får överstiga 100 x 70 cm. För inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26.

Antagningsprocess
Vi kräver inga förkunskaper till Konst 1. Som utgångspunkt för Konstskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för konst och hantverk. Några av Konstskolans andraårselever deltar aktivt i antagningsprocessen. Cirka 35 sökande kallas till en informations- och intervjudag tisdagen den 19 juni. Observera att vi betraktar den dagen som obligatorisk och att den är en del av din ansökan. Därefter gör vi den definitiva antagningen och en upprättar en reservlista.

Frågor
Linjeledare David Skoog 070-8455674
david.skoog@munkafolkhogskola.se
Linjeledare Maria Werger 072-5609219
maria.werger@munkafolkhogskola.se
Upp
Startsidan

Mer information

Aktuellt
Allt om Konstskolan

Ansökningsinformation
Elevarbeten
Konst 1
Konst 2
Lokaler
Lärare
Vidare studier
Schema (pdf)
Kursplan (pdf)
Länkar
Konstskolans blogg
Galleri K2 blogg
Kvällskurser

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter
Arkiv

Aktuellt
På gång
Matsedel
Bed&breakfast

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-01-29 av David Skoog
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10