Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Stresspedagog
Seniorcoach

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Ladda ner eller beställ ansökningshandlingar & kurskatalog här

Konstskolan Munka

Grundutbildning i fri konst för dig som vill dyka djupare ner i ditt personliga bilduttryck, utveckla din förmåga att arbeta självständigt och processorienterat, samtidigt som du bygger upp dina hanterverksmässiga och teoretiska kunskaper om konst.Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf. Vi förutsätter att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och arbeta med olika konstnärliga uttryck och material, men vi kräver inga speciella förkunskaper. Samtalet om konst och om dina och andras arbeten är en mycket viktig del av undervisningen.

 av modell

Arbetsformer
Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan och därutöver förutsätts att du arbetar självständigt med uppgifter och egna studier i minst samma omfattning. Alla verkstäder och ateljéer är tillgängliga även under kvällstid och helger.
Läsåret är organiserat i ämnes och temainriktade perioder. Undervisningen omfattar olika konstnärliga material och tekniker för att ge dig en bred bas och en chans att pröva ditt uttryck i olika ämnen. Vi prioriterar ett gränsöverskridande arbetssätt. Alla lärare som arbetar på Konstskolan är själva aktivt yrkesutövande konstnärer. Aktuella samtidskonstnärer och föreläsare bjuds regelbundet in till skolan.
Kurslängd 38 veckor. Kursstart 15 augusti 2018.

Ekonomi
Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial (se pdf för mer information). Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000:-/läsår samt en serviceavgift på 1600:-/år.
Läs mer om att bo på skolans internat >>>


Upp
Startsidan

Mer information

Aktuellt
Allt om Konstskolan

Ansökningsinformation
Elevarbeten
Konst 1
Konst 2
Lokaler
Lärare
Vidare studier
Schema (pdf)
Kursplan (pdf)
Länkar
Konstskolans blogg
Galleri K2 blogg
Kvällskurser

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter
Arkiv

Aktuellt
På gång
Matsedel
Bed&breakfast

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-01-29 av David Skoog
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10