Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

KurserHälsocoach – vi ger mer!

Yrkesinriktad utbildning (1,5 år)

Vi är stolta över att erbjuda en hälsoutbildning på 3 terminer. En bred och innehållsrik utbildning som ger dig färdigheter, kunskaper och kompetens till att möta utmaningarna inom hälsobranschen.

Ansökningstiden till utbildningen med start ht 2020 har gått ut!
    3 terminer, heltid, yrkesinriktad utbildning
    möjlighet att bo på skolans internat
    certifierad personlig tränare, certifierad kostrådgivare, stresscoach, massör
    Kostnader: kostnadsfri utbildning, men du betalar 2.400/kurs (3 terminer) för obligatoriskt arbetsmaterial samt en serviceavgift på 800/termin
    Behörighetskrav:Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. (läs mer om grundlägande behörighet)
Jarno Varesmaa
Lärare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Jarno Varesmaa
Lärare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
jarno.varesmaa(a)munkafolkhogskola.se
Andreas Carlson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Andreas Carlson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-222 59 76
andreas.carlson(a)munkafolkhogskola.se
Susanne Danielsson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Susanne Danielsson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-222 59 76
susanne.danielsson(a)munkafolkhogskola.se
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att motivera andra till en hälsosam och hållbar livsstil och ger dig verktyg till att arbeta med hälsocoachning för individer och grupper.

Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring övergripande ämnen som: coachning, anatomi, fysiologi, psykologi, kommunikation, kost- och näringslära, friskvård och folkhälsa, fysisk aktivitet och träningslära.

Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger såväl teoretisk kunskap som praktisk färdighet för ett yrke inom hälsosektorn. Du kan bli personlig tränare, kostrådgivare, massör, stresscoach, hälsoinspiratör, och föra motiverande samtal kring stress- och livsstilsvanor.


På vår utökade utbildning har du möjlighet att bli:

Utbildningen till personlig tränare ger kompetens att på bred front och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv coacha och vägleda människor i grupp eller enskilt till att utveckla och bibehålla en fysisk funktionell förmåga med avseende på styrka, kondition, motorik och rörlighet. Specifik kompetens för att vägleda äldre/seniorer ingår. Stort fokus läggs på praktiska moment där både teknikinlärning, analys och ledarskap ingår.

Utbildningen till kostrådgivare ger kompetens att motivera människor enskilt eller i grupp till förändringar av kosthållningen. Specifik kompetens kring sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. Målet är att kursdeltagaren kan ge individanpassade kostråd, samt hålla föredrag kring kost med olika inriktningar.

Utbildningen till stresscoach ger kompetens att identifiera orsaker till stress samt vägleda individer till en stressförebyggande livsstil. Specifika kunskaper kring tvärvetenskapliga ämnen som ger förutsättningar till att stödja individer kring stresshantering i vardagslivet. Vi ser på stress utifrån människans biologi och evolution och studerar relevanta hormoners fysiologiska effekter.  Ett flertal teorier och perspektiv behandlas från exempelvis hälsopsykologi, gruppsykologi samt konkreta analyser från samhällsorgan med inriktning kring hälsa. Vi använder oss av Self Determination Theory, Acceptance and commitment Therapy (ACT). När du är färdig med kursen har du kunskap, perspektiv och erfarenhet för att kunna bedriva arbetet som stresscoach med hjälp av ACT. 
Kännedom om naturens inverkan på mental hälsa samt Naturunderstödd Rehabilitering (NUR) ingår.Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett meriterande diplom och ett specificerat utbildningsbevis som bekräftar att du har genomgått Physio Academys utbildning i svensk klassisk massage.

Certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare

Utbildningen ger dig möjlighet att utifrån Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkans gemensamt upprättade kvalitetskrav bli certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare.

Branschrådet för hälsa bildades januari 2012 och är ett resultat av ett samarbete mellan ett antal folkhögskolor med hälsoinriktade utbildningar på minst ett år. Syftet är att tydliggöra och höja kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen.

Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Mer information hittar du här.Arbetsformer och pedagogik
Utbildningen sker på heltid och lärandet bygger till stor del på den enskilde kursdeltagarens delaktighet, varför vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Vi ser lärandet som en process, där kompetenta pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas. Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Vår ambition är att främja en individuell utveckling där kursdeltagarna utmanas att komma till insikt om sig själv och omvärlden.

Efter aktivt genomförd utbildning utfärdas ett detaljerat kursintyg.
Läs mer om lärandeprocessen och intyg i kursplanen.


Fältarbete och praktik
Under utbildningens gång ges utrymme till att praktisera förvärvade kunskaper och färdigheter i en verklig arbetsmiljö samt få inblick i och erfarenhet av hälsobranschen som arbetsplats. Fältarbetet syftar även till att ge tillfällen till att undersöka och utforska hälsa i ett bredare perspektiv samt möjligheter till att etablera kontakter.


Efter avslutad utbildning
Mest förekommande yrkesverksamhet för hälsocoacher utbildade hos oss är: gym/träningsanläggningar, spa/hälsocenter, företagshälsovård respektive eget företag.

Ekonomi
Kursen är eftergymnasial och berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri. Kostnad för obligatoriskt arbetsmaterial utgår med 2.400 kr samt en serviceavgift på 800 kr/termin. Därutöver tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Utbildningen erbjuder utanför kurstid även massageutbildning steg 2; triggerpunkt samt steg 3; stretching. Steg 1 ingår i utbildningen, steg 2 och 3 som är frivillig mot en kostnad på cirka 2.200  kr.

Bo och äta på skolan
Vi har ett internat med ca 45 platser. Du kan välja rum med olika standard.
Läs mer om internatet och vad det kostar bo och äta.

Antagning och urval
Antagningsprocessen består av tre steg: (läs fullständig beskrivning här)
1 Krav för antagning
2 Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
3 Rutiner för ansökan och beslut om antagning – så här går ansökan till

1. Så här söker du
Du gör en digital ansökan till hälsocoachutbildningen här. Via den digitala ansökningsmodulen där du skapa ett konto. Din ansökan är komplett när samtliga handlingar (se nedan) har kommit oss tillhanda. Utifrån utbildningens urvalskriterier görs ett första urval. Dessa blir kallade till intervju 11 alternativt 18 maj. I början av juni får du meddelande om du är antagen.
Med anledning av Coronapandemin har vi beslutat att ställa in intervjudagen och ersätta den med individuell telefonintervju. I första hand erbjuds du en intervju den 11 alternativt 18 Maj. Vi kontaktar dig via mail och bokar en intervju.

Bilagor kan även skickas via brev eller via epost,    exp(a)munkafolkhogskola.se

• betyg som styrker utbildningens grundläggande krav (styrkta kopior)
• ett personligt brev (läs vad det ska innehålla här)
• CV

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

Våra samarbetspartners:


Isabell Johnsson - www.isabelljohnsson.se

w