Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Stresspedagog
Seniorcoach

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Konferenser
Boka din konferens

Ladda ner ansöknings-handlingar här

Fotoskolan Munka

Vi välkomnar alla nya elever till Fotoskolans femte läsår!
Kurstart måndagen den 15/8

MAMMA!
Fotoskolan Munka visar i år sin avgångsutställning på köpcentrat Väla utanför Helsingborg. Temat är MAMMA, och bilderna hänger på plats från och med Mors Dag och fyra veckor framåt. Vernissage den 31/5 kl 18-20 vid Resturangtorget på Väla.

Konstnärlig fotografi
Konstnärlig fotoutbildning för dig som vill fördjupa dina fotografiska kunskaper och ditt personliga bildspråk. Vi vänder oss till dig som har ett stort intresse för fotografi och bild , och söker en avancerad fotografisk utbildning. Fotoskolan Munka delar lokaler med Konstskolan Munka, och en del av undervisningen är gemensam för foto och konst.

LJUSRUMMET

Ansökan till Fotoskolan läsåret 2016/2017
Ansökningstiden är förlängd till den 10 augusti.
Kursstart 15 augusti
Kurslängd 38 veckor
Ansökan ska göras på skolans hemsida eller med skolans blankett senast den 10 augusti 2016.Ansökan ska göras på skolans blankett. Till ansökan skall du bifoga alla handlingar enligt instruktion som finns på hemsidan och ansökningsblanketten samt ett personligt brev. I brevet beskriver du vem du är, varför du söker samt vilka mål och förväntningar du har på utbildningen. Till ansökan ska du även bifoga arbetsprover enligt beskrivning på hemsidan.
Ladda ner ansökningshandlingar här >>>
Skicka en digital ansökan här >>>
Fotoskolans egen hemsida >>>

Varför
Mitt personliga bilduttryck – Dokumentera, våga vara vaken, bli en uppmärksam människa – Skapa bilder som berättar och beröra – Grunden, basen, få verktygen på plats – Konstnärlig utveckling – Beviset – Hitta historierna, berätta historierna – Lev med fotografi – Öppna ögonen, bevaka ögonblicket – Ta fotointresset på allvar – Sanning och förbannad dikt – Att förföra – Kontrollera tekniken – Sätta bilderna i ett sammanhangang – Experimentet – Arbeta seriöst och kreativt med fotografi – Professionell utrustning – Ta reda på vad bilden betyder – Nyfikenhet – Hårt arbete, arbete föder idéer – Jag var här, glöm mig inte

Inträdesskrav
Inga förkunskaper krävs för att söka till Fotoskolan Munka. Som utgångspunkt för Fotoskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för fotografi och konst. Vid urvalet är grundläggande kunskaper i fotografisk teknik och bildskapande meriterande.

Mål
Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för vidare studier inom fotografi och konst. Utbildningen är även lämplig som förberedelse för yrkesarbete inom den fotografiska sektorn som exempelvis fotoassistent.

Kursinnehåll
Du arbetar både med egna fotografiska projekt och med tematiska uppgifter. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta projektinriktat både självständigt och i grupp. Undervisningen består av verktygskurser i digital bildhantering, mörkrumsarbete, ljuslära, studio- och kamerateknik. Vi arbetar med professionell utrustning och på Fotoskolan kan du arbeta både helt analogt och helt digitalt i olika format. Du får träning i att presentera dina egna arbeten i form av utställningar, portfolios och projektbeskrivningar. Stor vikt läggs på bildsamtal och bildanalys och att utveckla ditt personliga bildspråk. I kursen ingår också foto- och konsthistoria.

Arbetsformer
Studierna bedrivs på heltid. Den lärarledda tiden är upplagd i form av workshops, föreläsningar, enskilda uppgifter och grupparbeten. Utöver den lärarledda undervisningen förväntas du arbeta lika mycket på egen hand. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ditt praktiska arbete, där du får hjälp och stöd genom handledning och redovisningar. I utbildningen ingår praktikperiod samt längre och kortare studieresor och utställningsbesök. Ateljéer och verkstäder är tillgängliga även under kvällstid och helger. Alla lärare som undervisar på Fotoskolan är aktivt yrkesutövande konstnärer eller fotografer.

MÖRKRUMMET

Gruppen
På fotoskolan Munka blir du en del av en grupp. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med andra som också brinner för fotografi. Det finns alltid någon att diskutera bild med eller få praktiska tips av. De gemensamma samtalen om fotografi och konst är en viktig del av undervisningen som övar upp din analytiska förmåga. Kritisera, experimentera och skapa debatt. I ett nätverk. Med skyddsnät.

Ekonomi
Studier på Fotoskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 5 000:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial samt en serviceavgift på 1 600:-/år. Övrigt arbetsmaterial och studieresor bekostar du själv.

Arbetsprover
Du ska lämna in fyra arbetsprover. Tre valfria fotografiska arbeten som kan bestå av en eller flera bilder. Utöver de valfria bilderna skall du också lämna in ett arbete bestående av tre till sju bilder på ett givet tema. Årets tema är KROPPEN.
Du kan välja att skicka in bilderna som utskrifter eller samlade på ett USBminne
Ingen utskriven bild får överstiga formatet A4 (21×29,7cm) och inte vara mindre än A5 (14,7x21cm).
Eventuell video eller animation lämnas på ett usb-minne (returneras ej).
Skriv namn på baksidan av varje bild samt vilken av serierna den tillhör (1,2,3 eller KROPPEN). Om du skickar usb-minne, skriv ditt namn på det. Sortera bilderna i olika mappar som namnges efter vilken av serierna de tillhör (1,2,3 eller KROPPEN). Dina bilder ska namges så här: namn_serie_nr. Vi godtar dessa filformat, bilder: PDF, JPG. filmer: MOV, AVI, MPG4. Maxlängd för filmverk är 3 minuter.
Inlämning av arbetsprover sker på skolans expedition den 30/5 och 31/5 mellan kl 08.30-15.00 lunchstängt 12.00-13.00.
Arbetsprover och ansökningshandlingar kan också sändas per post. Poststämplas  senast den 31/5.
Hämtning av arbetsprover sker också på skolans expedition efter den 27/6. Arbetsproverna kan också sändas tillbaka per post mot postförskott. Ange tydligt på ansökningshandlingen om du vill ha dem återsända mot postförskott. Usb-minnen returneras inte och för inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Arbetsprover som inte hämtas ut, kastas efter den 30 juni. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26. Besked om slutgiltig antagning lämnas senast under vecka 26.

Antagningsprocess
Läs mer om vår antagningsprocess här >>>

Mer information
Fotoskolans egen hemsida >>>

Frågor
Linjeledare David Skoog 072-2225972
david.skoog(a)munkafolkhogskola.se
Linjeledare Maria Werger 072-5609219
maria.werger(a)munkafolkhogskola.se
Upp
Startsidan

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Miljöpolicy
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter

Aktuellt
Matsedel

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss
Logga in

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2016-08-27 av Thomas Wallin
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10