Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Bättre arbetsmiljö – BAMDetta är utbildningen för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper! Utbildningen ger dig kunskap kring hur ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete ska bedrivas och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda bör fungera. Vi går igenom lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och tar även upp det förebyggande arbetet för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa.

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Grundutbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas. Du får med dig metoder för att arbeta med arbetsmiljöfrågorna i praktiken samt hur man kan utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Kurslängd
BAM erbjuds som en 3-dagars grundutbildning. Möjligheten finns att komplettera utbildningen med dag 4 och 5 för att fördjupa kunskaperna ytterligare.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra i behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Diplomerad BAM-handledare.

Frågor och anmälan
Nina Morgin, e-post nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se, tfn 072 - 538 02 99