Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

KurserArbetsmiljöutbildningarSystematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Hur skapar man en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs, presterar bra och håller sig friska? Att skapa en bra arbetsmiljö är enklare än du tror; allt bygger på en medvetenhet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Utbildningen ger en orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Under dagen får du även med dig praktiskt information om vad som är viktigt att tänka på när man tar fram och bygger upp ett effektivt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten.

Arbetsformer
Teori varvas med grupparbeten och diskussioner.

Kurslängd
SAM erbjuds som en 1-dagars utbildning, en introduktion till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra i behov av kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hanteras.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Våra kursledare har dokumenterat goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor och praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Frågor och anmälan
Nina Morgin, e-post nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se, tfn 072 - 538 02 99

 Bättre arbetsmiljö – BAM


Detta är utbildningen för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper! Utbildningen ger dig kunskap kring hur ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete ska bedrivas och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda bör fungera. Vi går igenom lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och tar även upp det förebyggande arbetet för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa.
Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Grundutbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas. Du får med dig metoder för att arbeta med arbetsmiljöfrågorna i praktiken samt hur man kan utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Kurslängd
BAM erbjuds som en 3-dagars grundutbildning. Möjligheten finns att komplettera utbildningen med dag 4 och 5 för att fördjupa kunskaperna ytterligare.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra i behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Diplomerad BAM-handledare.

Frågor och anmälan
Nina Morgin, e-post nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se, tfn 072 - 538 02 99

 
 
Stress i yrkeslivet

Detta är utbildningen för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper! Utbildningen ger dig kunskap kring hur ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete ska bedrivas och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda bör fungera. Vi går igenom lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och tar även upp det förebyggande arbetet för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa.
Friskare företag – lägre sjukfrånvaro, bättre samarbetsförmåga och högre kreativitet!

Företagsanpassad utbildning kring den nya lagstiftningen samt hur man kartlägger, förebygger och hanterar stress på arbetsplatsen.


De nya föreskrifterna från arbetsmiljöverket kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling innebär att du som arbetsgivare behöver kunskap och verktyg till att undersöka, förebygga och åtgärda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vår utbildning ger skyddsombud, chefer och medarbetare med någon form av personal- och arbetsmiljöansvar en teoretisk grund samt praktiska verktyg till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stressrelaterade besvär och sjukdomar – psykisk ohälsa – är i dag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukdomar som beror på utbrändhet och mobbing har ökat med 70 % sedan 2010. Detta kostar 70 miljarder för samhället om året i vård och omsorg samt förlorade arbetsinsatser.

Forskning när det gäller enskilda företag visar på ett produktionsbortfall om 38 % på grund av stressens konsekvenser. Förutom sjukskrivning och minskad produktion leder stress till problem med samarbete och det sociala klimatet på arbetsplatsen blir lidande. Indirekta negativa effekter på produktion, innovation och utveckling tillkommer.

Genom att tillämpa de nya reglerna kring arbetsbelastning och genom hälsofrämjande insatser kan den negativa trenden vändas och du kan få ditt företag att blomstra. Du kan framstå som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare genom att visa på genomförda kompetenshöjande insatser – som kursen Stress i yrkeslivet.

Kurslängd
Från en till tre heldagar utifrån beställarens önskemål.

Kursledare
Vi på Munka folkhögskola har 20 års erfarenhet av utbildningar kring stress och hälsa. Våra kursledare har dokumenterat goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor och praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Våra kunskaper kring stress, ur fysiologisk- och beteendevetenskaplig synvinkel, samt stress i den psykosociala miljön är mycket väl etablerade och uppdateras ständigt i pågående utbildningar.

Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är grundläggande arbetsmiljökunskaper t.ex. grundutbildningen bättre arbetsmiljöutbildning BAM eller motsvarande. Kursen blir mer givande för dig som har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i yrkeslivet.

Arbetsformer
Föreläsningar med olika former av diskussioner och erfarenhetsutbyte .

Antal deltagare
Högst 20 personer.

Kursstart
Löpande från och med september 2016, kan företagsanpassas efter beställarens önskemål.

Se detaljerat kursinnehåll

Kostnad
3 400:-/pers/dag

Frågor och anmälan
Nina Morgin, e-post nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se, tfn 0431-43 20 10, direkt 072-538 02 99 eller Susanne Danielsson, tfn 072-222 59 76.