Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

KurserLediga tjänster

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6Till vår Lärarassistentutbildning i Munka Ljungby söker vi en lärare/arbetslagsledare med flerårig erfarenhet av arbete och undervisning i den svenska grundskolans åk 1-3 eller 4-6. Läs mer om vår utbildning här.

Du ska ha examen som grundlärare eller ämneslärare och vara väl insatt i det svenska utbildningssystemet och ha erfarenhet av arbete i den läroplansstyrda skolan. Det kan vara meriterande om du är specialpedagog, med god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvarianter. Det finns inget krav på lärarlegitimation för att undervisa på folkhögskola, men för denna position söker vi en lärare med sådan bakgrund, i syfte att förankra utbildningen i gedigen erfarenhet av grundskolan. Det kan också vara meriterande om du har erfarenhet som arbetslagsledare.

Dina arbetsuppgifter omfattar undervisning av våra blivande lärarassistenter inom barns och ungdomars utveckling, skolans värdegrund, genuspedagogik, historiskt perspektiv på lärande, ledarskap och examensarbete. Även undervisning inom NPF kan vara aktuellt om du har rätt kompetens, samt arbetsledande uppgifter om du har sådana erfarenheter.

På folkhögskola finns en stor pedagogisk frihet och arbetslaget som du kommer att vara en del av utformar och planerar utbildningen tillsammans. Undervisningen sker på distans med regelbundna närträffar för kursdeltagarna på skolan i Munka Ljungby. God digital vana är ett krav, och erfarenhet av SchoolSoft och Google Classroom är meriterande. Har du dessutom erfarenhet av undervisning på folkhögskola, undervisning av vuxna eller undervisning på distans kan även detta vara meriterande.

Du kommer att ingå i ett erfaret men delvis nyskapat arbetslag med intressanta beröringspunkter över ämnes- och linjegränserna. I arbetslaget ingår, förutom Lärarassistentutbildningen, även Hälsocoachutbildningen och Akademi 55+. Till denna nya organisation söker vi nu en arbetslagsledare som kan komma att anställas genom denna annons. Vi söker även personal till vår Hälsocoachutbildning och möjligheten finns därför att arbetslagsledaren anställs genom annan annons. Erfarenhet som arbetslagsledare är därför framför allt meriterande.

Intresse av och kompetens för undervisning på annan linje än Lärarassistentutbildningen kan därför vara meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor som kan harmoniera med och berika vårt samarbete.

Vår skola genomgår en förändringsfas och antar nya utmaningar, vilket kan innebära goda utvecklingsmöjligheter.

Munka folkhögskola tillämpar semestertjänst och 6 månaders provanställning.

Övrigt: tillträde 2020-08-06

Omfattning: två tjänster à 100 %. En tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning; en visstidstjänst till och med vt 2021, med goda möjligheter till förlängning. Visstidstjänsten tillsätts under förutsättning att Munka folkhögskola beviljas sökta bidrag från Folkbildningsrådet.

Månadslön. Ange löneanspråk.

Ansök senast 18 juni. Är du intresserad så sök redan idag! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Kontakt
Kontaktpersoner
Helena Esbjörnsson
Rektor
rektor@munkafolkhogskola.se
0431-43 20 10
072-538 06 20

Nina Morgin
Linjeledare Lärarassistentutbildningen
nina.morgin@munkafolkhogskola.se
072-538 02 99

Fackliga kontaktpersoner
Tove Stenqvist
tove.stenqvist@munkafolkhogskola.se
072-538 22 76Till vår Hälsocoachutbildning söker vi en ny medarbetare med bred kompetens inom det beteendevetenskapliga området. Tjänsten innebär undervisning på vår tre terminer långa utbildning till Hälsocoach, kring ämnesområden som säkerställer deltagarnas kunskaper och färdigheter som Hälsocoach, Personlig Tränare, Kostrådgivare, Massör och Stresscoach. Utbildningen är en helhet där de olika ämnesområdena beteendevetenskap, fysisk aktivitet, anatomi, kost och fysiologi studeras parallellt under de tre terminerna. Du kan läsa mer om vår utbildning här.

Du kommer att undervisa i grundläggande hälsobegrepp – folkhälsa, gruppsykologi, individuell utveckling, och i ämnen som psykologi – hälsopsykologi med betoning på beteendeförändring, coachning, samtalsmetodik, kommunikation samt stress och stresshantering. Utbildningens teoretiska och praktiska innehåll vilar på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Det kan vara meriterande om du, förutom kompetenserna ovan, har tillräckliga kunskaper inom hälsoområdet, kost, fysiologi, anatomi och fysisk aktivitet för att kunna vara en resurs vid vikariat och kursutveckling.

Specifikt för kompetensen som Stresscoach kommer du att undervisa i stressens biologi, symptom och stressjukdomar, stressens olika faser, stresshantering, att förebygga stress, naturens betydelse för hälsan, NUR – naturunderstödd rehabilitering, stress i ett evolutionärt perspektiv, utbrändhetssyndrom samt coachning med inriktning på stress och stresshantering. Vi använder oss av Self Determination Theory, Acceptance and commitment Therapy (ACT).

Utöver undervisning ingår arbetsuppgifter som mentortid, möten, kursuppstart, avslutningar och övriga uppdrag som kan bli aktuella.

Hälsocoachutbildningen är på eftergymnasial nivå, vilket innebär att deltagarna har grundläggande behörighet att studera på högskolan. De som studerar till hälsocoach hos oss kan ha olika bakgrund, utbildning och erfarenheter vilket gör arbetet som pedagog både spännande och utmanande.

Kvalifikationer: Du har utbildning i såväl undervisningsämnena som i pedagogik, och du har erfarenhet av undervisning. Ingen lärarlegitimation krävs på folkhögskola. Vi ser gärna att du driver eget företag eller på annat sätt är yrkesverksam inom hälsa och stress med tyngdpunkt på individuellt bemötande, samtal och coachning. Du har relevanta högskolestudier inom beteendevetenskap och biologi, eller andra utbildningar som kan bedömas vara likvärdiga.

Du har en flerårig erfarenhet kring att samtala med människor kring hälsofrämjande faktorer, samt hur stress kan förebyggas och hanteras. Du har teoretisk kunskap på högskolenivå kring stressens olika faser samt rehabilitering efter utbrändhet. Du är väl förtrogen med hur stress kan förebyggas genom aktiva val i livet, betydelsen och effekterna av fysisk aktivitet, kost och sociala sammanhang och kan relatera till forskning och beprövad erfarenhet inom dessa områden. Du är utbildad inom samtalsmetodik och har erfarenheter kring coachning som redskap vid beteendeförändring.

Du kommer att ingå i ett erfaret men delvis nyskapat arbetslag med intressanta beröringspunkter över ämnes- och linjegränserna. Lärarna på Hälsocoachutbildningen har både erfarenhet och kunskap inom de kompetensområden som eftersöks i denna annons, så för dig som ny på utbildningen finns det ett gott stöd i arbetslaget. I arbetslaget ingår, förutom Hälsocoachutbildningen, även Lärarassistentutbildningen och Akademi 55+. Till denna nya organisation söker vi nu en arbetslagsledare som kan komma att anställas genom denna annons. Vi söker även personal till vår Lärarassistentutbildning och möjligheten finns därför att arbetslagsledaren anställs genom annan annons. Erfarenhet som arbetslagsledare är därför framför allt meriterande.

Intresse av och kompetens för undervisning på annan linje än Hälsocoachutbildningen kan därför vara meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor som kan harmoniera med och berika vårt samarbete.

Vår skola genomgår en förändringsfas och antar nya utmaningar, vilket kan innebära goda utvecklingsmöjligheter.

Munka folkhögskola tillämpar semestertjänst och 6 månaders provanställning.

Övrigt: tillträde 2020-08-06

Omfattning: 50 - 100 %. Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.

Månadslön. Ange löneanspråk.

Ansök senast 18 juni. Är du intresserad så sök redan idag! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Ange referens HC20.

Kontaktpersoner

Helena Esbjörnsson
Rektor
rektor@munkafolkhogskola.se
0431-432010
072-5380620

Susanne Danielsson
Linjeledare
susanne.danielsson@munkafolkhogskola.se
0431-432010
072-222 59 76

Andreas Carlson
Linjeledare
andreas.carlson@munkafolkhogskola.se
0431-432010
072-222 59 76

Fackliga kontaktpersoner
Tove Stenqvist
tove.stenqvist@munkafolkhogskola.se
0435-300 84
072-538 22 76

Munka folkhögskola söker folkhögskolelärare


Till våra kurser Allmän kurs/Etableringskurs på folkhögskola/Studiemotiverande folkhögskolekurs och andra arbetsmarknadsåtgärder söker vi en ny medarbetare med erfarenhet från och kompetens inom dessa områden. Utöver undervisning kommer uppdrag som arbetslagsledare och kursansvarig för ovan nämnda kurser att ingå. I detta uppdrag kommer du att vara en central roll i lednings-och utvecklingsarbetet på Munka folkhögskola och jobba nära både skolans ledningsgrupp och det egna arbetslaget.

Som a-ledare ansvarar du för linjeråd och arbetslagsmöten, deltar i möten med ledningen, tillser att information från arbetslaget når närmsta chef, skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, ansvarar för att tillsammans med medlemmarna i ditt arbetslag täcka korttidsfrånvaro, har budgetansvar för dina linjer m m.

I tjänsten ingår en stor del undervisning, men fördelningen av undervisning mellan Allmän kurs och de kurser som anordnas på uppdrag av Arbetsförmedlingen sker i dialog med arbetslag och ledning, utifrån dina kompetenser och linjernas behov. Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare ingår.

Det är meriterande om du har erfarenhet som linjeledare/kursansvarig eller liknande vid folkhögskola.

Kvalifikationer: Du har utbildning i såväl undervisningsämnena som i pedagogik, och du har erfarenhet av undervisning. Ingen lärarlegitimation krävs på folkhögskola.

Du kommer att ingå i ett erfaret men delvis nyskapat arbetslag med intressanta beröringspunkter över ämnes- och linjegränserna.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor som kan harmoniera med och berika vårt samarbete på skolan. Intresse för och kompetens att arbeta med de olika målgrupperna är ett krav.

Vår skola genomgår en förändringsfas och antar nya utmaningar, vilket kan innebära goda utvecklingsmöjligheter.
v Munka folkhögskola tillämpar semestertjänst och 6 månaders provanställning.

Anrika Munka folkhögskola ligger sedan mer än 100 år i Munka Ljungby, 8 km öster om Ängelholm i det vackra Nordvästskåne. Skolan har en filial i Perstorp. Skolans idémässiga profil är hälsa, natur och kultur, vilket präglar vårt kursutbud och vårt förhållningssätt. Vi har ca 250 långkursdeltagare fördelade på skolan i Munka Ljungby och filialen i Perstorp. I Munka Ljungby erbjuder vi internat med ett 40-tal platser för dem som vill bo på skolan under läsåret. Långkursverksamheten omfattar Allmän kurs, Hälsocoach, Konst-/Fotoskola, Akademi 55+ samt Lärarassistent. Munka folkhögskola erbjuder också kortare sommarkurser och kvällskurser inom vår profil, samt uppdragsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi är en dynamisk arbetsgivare och skapar ständigt nya möjligheter för våra anställda att utvecklas och vara en del av skolans utveckling. Huvudman är den ideella föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola, partipolitiskt och religiöst obunden.

Övrigt: tillträde 2020-08-06

Omfattning: 100 %. Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.

Månadslön. Ange löneanspråk.

Ansök senast 18 juni. Är du intresserad så sök redan idag! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Ange referens AK20.

Vi undanber oss erbjudanden från rekryterare.

Kontaktpersoner
Helena Esbjörnsson
Rektor
rektor@munkafolkhogskola.se
0431-432010
072-5380620

Fackliga kontaktpersoner
Tove Stenqvist
tove.stenqvist@munkafolkhogskola.se
0435-300 84
072-538 22 76