Munka folkhögskola i nordvästra Skåne pa

Kurser

Allmän kurs vänder sig till dig med ofullständiga gymnasiebetyg och även till dig som är yngre och ej har påbörjat gymnasiestudier. När du läst in grundläggande behörighet, kan du söka vidare till universitet/högskola och andra högre studier. Du läser de ämnen du behöver - alla på Allmän kurs har ett individuellt schema, som bygger på vad man behöver läsa in.

För dig mellan 16-18 år som inte påbörjat eller inte avslutat av dina gymnasiestudier kan vi på folkhögskolans allmänna kurs vara ett bra alternativ, du behöver då göra en ansökan i samarbete med din hemkommun. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information, annelie.jonsson@munkafolkhogskola.se.

    gymnasienivå, 1-3 år
    alternativ till komvux
    möjlighet att bo på skolans internat
Undervisning mestadels i projektform, där fokus är på programmering. Möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser.Du kommer att:
lära dig grundläggande programmering

Kursinnehåll
Du arbetar självständigt eller i liten grupp med ett projekt. Du får grundläggande kunskaper i programmering. Efterhand som behoven av nya kunskaper uppstår lär du dig mer om de program som du använder. Tillsammans med kurskamrater analyserar och diskuterar du resultatet.

Vem kan söka?
Du bör vara van datoranvändare. För programmering är det en fördel om du har läst kursen Matematik 1.

Schema
Du arbetar med programmering 6 timmar per vecka, resterande ca 14 timmar studerar du behörighetsgivande ämnen.

Du kan läsa mer om inriktningen i kursplanen

Allmän kurs med basinriktning vänder sig till dig som vill läsa in behörigheter med extra mycket stöd och handledning.Du kan även träna på att använda datorprogram och andra hjälpmedel som underlättar ditt skrivande och läsande. Extra stöd i matematik ges för dig som behöver det.

Du kan läsa mer om inriktningen i kursplanen

Folkhögskolan i Munka Ljungby är en av de folkhögskolor i Skåne som samarbetar med Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Målet är att du som studerar på folkhögskola ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudier.På folkhögskolans högskoleförberedande år ingår bl.a.:
att utveckla din studieteknik
att utveckla ditt skrivande - stilnivåer
att skriva enligt akademiska kriterier
att opponera på andras uppsatser och reflektera
muntlig och skriftlig presentationsteknik
källkritik och vetenskapsteori
att arbeta med facktexter på engelska
förberedelse inför högskoleprovet

Vem kan söka det högskoleförberedande året?
Du som
vill förbättra dina chanser att lyckas med universitets-/högskolestudier
behöver få klart din grundläggande behörighet
behöver komplettera för att uppnå särskilda behörigheter

Efter det högskoleförberedande året kan du:
ansöka till bl.a högskola-/universitet med ditt studieomdöme som urvalsgrund. Du blir placerad i folkhögskolekvotgruppen (BF)
ansöka till bl.a högskola-/universitet med resultatet från högskoleprovet som urvalsgrund. Du blir placerad i högskolekvotgruppen (HP)

Du kan läsa mer om inriktningen i kursplanen

    Kostnader: en serviceavgift på 1.600/år samt kostnader för eventuella studieresor


Vårt upplägg
Lise Lotte Andersson
linjeledare, Tfn vx 0431-43 20 10
Lise Lotte Andersson
Linjeledare Allmän kurs
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
lise.lotte.andersson(a)munkafolkhogskola.se
• Kursen har bara lärarledda lektioner
• Varje kursdeltagare har en mentor som med kontinuerliga samtal följer upp hur det går med studierna utifrån en individuell studieplan
• Arbetet är till viss del tematiskt och ämnesövergripande upplagt
• Allmän kurs har sammanhållen skoldag utan håltimmar, med lektioner måndag-torsdag 08.45-15.00, fredagar 08.45-12.00.

Förmågan att samarbeta spelar stor roll i såväl fortsatta studier som arbetslivet. Därför får du många tillfällen att träna detta under din folkhögskoletid.

Behöver du vägledning om framtida karriär- och studieväg så har du tillgång till vår studie- och yrkesvägledare.

Pedagogiska stödåtgärder
För dig som har läs-och skrivsvårigheter/dyslexi eller matematiksvårigheter, erbjuder vi såväl extra lärarstöd som tillgång till kompensatoriska datorstödda hjälpmedel i vår studieverkstad.

Inriktningar och ämnen för grundläggande behörighet
Du väljer en av våra inriktningar efter intresse och kombinerar med val av de ämnen för grundläggande behörighet och de ämnen för särskild behörighet som du behöver. Alla inriktningarna är förberedande för högre studier och väljs för ett folkhögskoleår i taget. Du arbetar i undervisningsgrupper som motsvarar din kunskapsnivå.

Ämnen för grundläggande behörighet
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap och historia.
Läs mer om gymnasiegemensamma ämnen.

Du kan dessutom välja till vissa kurser för särskild behörighet: matematik 2-4, psykologi 1, information och kommunikation 1, engelska 7 samt naturkunskap 2, samhällskunskap 2 och historia 2.Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Med detta studieomdöme placeras du i en särskild kvotgrupp, folkhögskolegruppen (BF), vid ansökan till högskolan.
Läs mer om studieomdöme.


Grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få genom att gå mellan ett till tre år på folkhögskola och inhämta kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen.

Särskild behörighet som krävs för utbildningar på högskolan har den som deltagit i kurs utöver grundläggande behörighet på folkhögskola och inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans ämneskurser.
Läs mer om behörigheter
Bo och äta på skolan
Vi har ett internat med ca 45 platser. Du kan välja rum med olika standard.
Läs mer om internatet och vad det kostar bo och äta.

Ekonomi
Studier på allmän kurs berättigar dig till studiemedel. Kostnader för eventuella studieresor betalar du för, liksom en serviceavgift på 1 600:-/år.

Ansökan och antagning
Du som fyller minst 18 år under det kalenderår som studierna påbörjas är välkommen att söka. Vi har antagning både till höst- och vårtermin.

Vi har löpande antagning fram till kursstart i mån av lediga platser, men skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att komma in på den profil du helst vill gå. Du kan ansöka här. Tillsammans med din ansökan ska du alltid skicka med kopia på ditt senaste skolbetyg, arbetsintyg samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på folkhögskola.

Du kan läsa mer om antagning och urval här.